fbpx

EÚ dosiahla dohodu o zabezpečení širšej ochrany spotrebiteľov v prípade ujmy, ktorú utrpeli v dôsledku použitia chybného výrobku. Spotrebitelia sa tak budú môcť náhrady škody spôsobenej chybným produktom domáhať ľahšie. Túto aktualizáciu takmer 40 rokov starej smernice o zodpovednosti za výrobky sme potrebovali ako soľ, najmä kvôli rýchlo sa meniacemu digitálnemu svetu okolo nás.

Vďaka tejto dohode budú spotrebitelia lepšie chránení a ľahšie si môžu nárokovať náhradu škody v prípade, že boli poškodení chybným výrobkom. Okrem výrobcov, dovozcov a distribútorov budú odteraz za škody v konkrétnych prípadoch zodpovedať aj online trhoviská.

Softvér je stále viac prítomný v bežnom živote spotrebiteľov, no málokto vie, že môže spôsobiť aj vážne škody. Napríklad aplikácia na šetrenie batérie môže spôsobiť prehriatie a následné vznietenie vášho mobilného telefónu, čo môže viesť k zraneniu alebo poškodiť iný váš majetok. Je preto výbornou správou, že nové pravidlá umožnia spotrebiteľom požadovať aj náhradu škody spôsobenú softvérovými produktami ako sú rôzne aplikácie.

Preukázanie chyby výrobku – takzvané dôkazné bremeno – je kľúčovou prekážkou pri uplatňovaní nároku na náhradu škody pre spotrebiteľov. Platí to najmä pre zložité produkty každodennej potreby, pripojené alebo riadené umelou inteligenciou. Preto spotrebiteľské organizácie veľmi teší, že sa EÚ dôkazné bremeno pre spotrebiteľov rozhodla upraviť.

Rada a Európsky parlament musia ešte túto dohodu formálne potvrdiť. Po prijatí nových pravidiel ich následne členské štáty transponujú do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

BEUC-X-2023-023_Revision_of_the_product_liability_directive

foto: Image by krakenimages.com on Freepik

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad