fbpx

Európski zákonodarcovia uzavreli dohodu, ktorej cieľom je urobiť z udržateľných produktov normu na trhu EÚ. Nové pravidlá v rámci nariadenia o ekodizajne pre trvalo udržateľné výrobky robia výrobky opraviteľnejšími a odolnejšími už od štádia návrhu, a obmedzujú neudržateľné praktiky ako ničenie nepredaných textilných a obuvníckych výrobkov.

Nový zákon sa bude vzťahovať na takmer všetky spotrebné výrobky okrem potravín, krmív, liekov a automobilov, a zavádza nové opatrenia na riešenie predčasného starnutia a informovanie spotrebiteľov o trvanlivosti a opraviteľnosti výrobkov. Nový digitálny produktový pas uľahčí trhový dohľad a poskytne spotrebiteľom užitočné informácie o dôležitých vlastnostiach výrobku. Prijatý text však dostatočne nereflektuje hlavné očakávania spotrebiteľov.

Nedostatočná zodpovednosť online trhovísk za dodržiavanie pravidiel EÚ o udržateľnosti produktov, ktoré predávajú, umožnila, že produkty, ktoré nie sú v súlade, sa k spotrebiteľom dostanú online cestou. Aj slabé kompetencie orgánov trhového dohľadu môžu brániť účinnosti nových opatrení. A sociálne aspekty udržateľnosti stále absentujú, hoci Európska komisia môže posúdiť ich zahrnutie do budúcich revízií.

Monique Goyens, generálna riaditeľka BEUC, uviedla: „Tieto nové pravidlá konečne urobia z produktov s dlhšou životnosťou nový štandard. To je skvelá správa, pretože spotrebiteľské organizácie už roky riešia veľké množstvo sťažností na krátku životnosť telefónov, televíznych obrazoviek a mnohých ďalších produktov, ktoré väčšina z nás vlastní. Na postupnú zmenu životného štýlu však už nemáme čas, preto vyzývame Európsku komisiu, aby tieto opatrenia zaviedla okamžite. V prípade likvidácie nepredaného textilu je výbornou správou, že inštitúcie EÚ súhlasili so zákazom tejto absurdnej praxe. Na to, aby sa tento nový zákon stal skutočnosťou, je nevyhnutné, aby na politické ambície nadviazali primerané finančné a ľudské zdroje na ich implementáciu a presadzovanie. Európska komisia a orgány trhového dohľadu v jednotlivých členských štátoch musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na to, aby sa tieto opatrenia začali čo najskôr uplatňovať a výrobcovia ich naozaj dodržiavali.“

Opatrenia v oblasti ekodizajnu zlepšujú energetickú účinnosť, predlžujú životnosť bežných domácich spotrebičov, a výrazne znižujú účty spotrebiteľov za energiu. Vďaka novým pravidlám budú produkty už z hľadiska dizajnu udržateľnejšie. Nové pravidlá uľahčia ich opravu a výrobky vydržia dlhšie.

Prax ničenia nepredaných a vrátených produktov má veľmi negatívne enviromentálne a sociálne dôsledky. Len v Dánsku sa každý rok zničí 677 ton nových odevov namiesto toho, aby im dali nový život. To sa rovná asi 3 miliónom tričiek ročne.

Opatrenia v oblasti ekodizajnu a environmentálna značka EÚ Ecolabel sa viac zosúladia. Výrobky so značkou Ecolabel sa budú považovať za vyhovujúce požiadavkám ekodizajnu a Ecolabel bude referenciou pre členské štáty aj pri stanovovaní stimulov pre udržateľné výrobky.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad