fbpx

Zoznam, ktoré technologické spoločnosti legálne spadajú do definície tzv. „gatekeeperov“ podľa zákona o digitálnych trhoch, má pomôcť zabezpečiť väčší výber a spravodlivejšie online služby pre spotrebiteľov.

Dúfame, že na šesť spoločností, ktoré zverejnila Európska komisia – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft sa budú vzťahovať prísnejšie pravidlá regulácie digitálnych trhov, ktoré budú musieť splniť do šiestich mesiacov, ktoré zabránia ďalšiemu používaniu nečestných obchodných praktík.

Gatekeeperi sú po novom povinní poskytnúť spotrebiteľom skutočný výber zdrojov, ktoré hľadajú a sú v ponuke, namiesto toho, aby veľké vyhľadávače nasmerovali spotrebiteľov k ich vlastným produktom. Spotrebiteľom sa napríklad musí zobraziť obrazovka s výberom vyhľadávača a prehliadača, aby sa pri používaní svojich zariadení mohli zmysluplne rozhodnúť.

Gatekeeperi nemôžu kombinovať osobné údaje používateľov zhromaždené prostredníctvom služieb ich základnej platformy s údajmi získanými z iných zdrojov, ak koncový používateľ nedá svoj súhlas, a až potom, čo mu bude ponúknutá alternatíva, ktorá menej narúša súkromie. Meta napríklad nebude môcť kombinovať údaje získané službami Facebook, Instagram a WhatsApp bez získania predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa. Ak ten odmietne, Meta ho nemôže požiadať o ďalší súhlas skôr ako o jeden rok.

Gatekeeperi musia spotrebiteľom poskytnúť možnosť vymieňať si okamžité správy s niekým v inej službe okamžitých správ, napríklad používateľom WhatsApp s používateľmi inej sociálnej siete, ak sa konkurenti WhatsApp rozhodnú využiť túto možnosť interoperability.

Ursula Pachl, zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, uviedla: „Dnešný deň je dôležitým krokom k tomu, aby digitálne trhy fungovali lepšie pre spotrebiteľov. Príliš dlho bolo pre technologických gigantov ľahké prenikať na trhy na úkor spotrebiteľov, pretože im znemožňovali prístup k alternatívam.“

Spotrebitelia sa tešia na skutočné zmeny v spôsobe fungovania gatekeeperov v Európe, a ak nové pravidlá nebudú dodržiavať, očakávajú, že Komisia zaujme pri presadzovaní nového zákona jasný postoj. Spotrebitelia tiež po novom majú možnosť spojiť sa a spoločne požiadať o nápravu, ak gatekeeper poruší pravidlá zákona o digitálnych trhoch, čo je veľký pokrok.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad