fbpx

Jedným zo spôsobov ako ušetriť na platbách za energie je zvyšovanie energetickej účinnosti. Dosiahnuť ju možno aj zavedením jednoduchých opatrení, ktoré znížia spotrebu energií, šetria peniaze a pomáhajú ochrane životného prostredia. Ak chcete ušetriť, čítajte ďalej.

Niektoré opatrenia si vyžadujú vyššie finančné prostriedky a čas, iné sa dajú zaviesť bez väčších nákladov a prakticky okamžite. Význam získavania elektriny z obnoviteľných zdrojov rastie a čoraz častejšie sa stretávame s pojmami ako samovýrobca (prosumer) či zmluvy s dynamickou cenou energie. Požiadavka zvýšiť energetickú účinnosť vyplýva predovšetkým z legislatívy EÚ. Na Slovensku môžu byť motiváciou na šetrenie energií aj rôzne dotačné programy napr. na kúpu kotla na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačného kotla, ale i na inštaláciu fotovoltaických panelov, slnečných kolektorov, zateplenia fasády či výstavbu domov s nulovou potrebou energie. Existuje však viacero opatrení, ktoré môže zaviesť takmer každý, okamžite a bez väčších nákladov.

Ako ušetriť na teple

Všeobecne sa za dostatočnú teplotu považuje 20˚C v obývacej izbe a 17˚C v spálni. Vhodným nastavením rôznych teplôt počas dňa na termostatoch možno ušetriť až 20% energie spotrebovanej na vykurovanie. K únikom tepla dochádza len ak sú radiátory zakryté alebo nie sú odvzdušnené.

Ušetriť možno aj efektívnym vetraním, má byť krátke, a intenzívne. K veľkým tepelným stratám dochádza, keď je celý deň otvorená tzv. vetračka.

Tepelnému úniku predídeme kvalitnými oknami s viacpočetnými sklami a zateplením fasády. Tieto, často nemalé, finančné náklady by sa mali vrátiť v horizonte desiatich až dvadsiatich rokoch (pri rastúcich cenách energie to môže byť aj skôr).

Ak vás naopak trápi teplo v letných mesiacoch, možno uvažujete o kúpe klimatizácie. Klimatizácia je veľkým žrútom energie, lacnejšie je zvážiť napríklad špeciálne zatemňovacie závesy, ktoré bránia prieniku svetla a teda aj tepla. Veľmi účinné bývajú tiež vonkajšie žalúzie, no nie vždy je ich inštalácia možná, námietky môžu mať pamiatkári, spoločenstvo vlastníkov bytov či správca bytového domu.

Ako ušetriť pri používaní spotrebičov a svetiel

Väčšina z nás pri kúpe spotrebičov pozerá nielen na cenu, ale aj na ich energetickú triedu, teda označenie A+++ až G. V súčasnosti už na trhu možno nájsť len spotrebiče do kategórie D. Z pohľadu spotreby je najväčším konzumentom energie v domácnosti chladnička. Jej podiel na celkovej spotrebe môže byť až 20 %. Zbytočne veľká poloprázdna chladnička spotrebuje viac energie ako plná, pretože pri jej otváraní dochádza k väčšej výmene vzduchu. Pred kúpou preto zhodnoťte, koľkým ľudom bude slúžiť. Jednej osobe stačí  objem 50 až 70 litrov a 25 litrov mraziaceho priestoru. Ušetriť sa dá aj nastavením teploty, kde v chladiacej časti stačí teplota 5˚C a v mraziacej časti -18˚C.

Dôležité je tiež umiestnenie chladničky. Platí, že by nemala stáť blízko zdrojov tepla a nemala by byť vystavená slnečnému svitu. V okolí chladničky by mal byť dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Spotrebu elektriny zvyšuje aj námraza vo vnútri chladiaceho či mraziaceho priestoru – už päť milimetrov námrazy zvýši spotrebu o 30%.

Mnoho spotrebiteľov sa svojho spotrebiča vzdá až v momente, keď doslúži. Pri chladničkách starších ako desať rokov sa oplatí porovnať ich spotrebu s novším typom a zvážiť kúpu novej chladničky skôr ako stará doslúži.

Práčka sa na celkovej spotrebe elektriny môže podieľať až 13%. Práčka z 90. rokov má o 30% vyššiu spotrebu ako aktuálne modely. Nové typy práčok sú úspornejšie aj čo sa týka množstva spotrebovanej vody. Treba však používať programy, ktoré umožnia nastaviť pranie polovičného množstva vecí len s garanciou menšej spotreby vody, pretože úspora vody spravidla automaticky polovičná nie je. Preto sa odporúča práčku pustiť, až keď máme dostatočné množstvo špinavých vecí a je plná. Pri zvolení nižšej teploty prania šetríme nielen elektrinu, dlhšie vydrží aj prané oblečenie a menej sa usádza vodný kameň.

K zbytočným stratám na elektrine dochádza aj pri spotrebičoch, ktoré sú síce vypnuté, ale stále zapojené v sieti, v tzv. stand by režime. Jednoduché riešenie bez nutnosti vypínať spotrebiče predstavujú predlžovačky či vypínače s tlačidlami na vypnutie.

Spotreba energie sa dá ovplyvniť aj návykmi pri varení. Používanie pokrývok skracuje dobu varenia a šetrí až polovicu energie. Pri varení na indukčných doskách by hrniec i panvica mali zodpovedať veľkosti  platne, ak je hrniec menší, dochádza zbytočne k tepelným stratám. Nové indukčné dosky už zohrievajú iba priestor pod hrncom a sú o 30% úspornejšie. Teplovzdušná rúra rozvádza teplo rovnomerne po celej rúre, čo umožňuje piecť viac jedál naraz. Pri varení i pečení je vhodné vypnúť ich skôr a nechať jedlo dovariť v chladnúcej rúre či na platni. Oplatí sa to zvlášť pri zariadeniach, kde sa teplota znižuje pomaly. Pri ohrievaní jedla v mikrovlnke sa spotrebuje menej energie, treba však zvoliť primeraný čas a teplotu. Jedlo sa rýchlejšie a lepšie ohreje, ak je na tanieri rozložené rovnomerne.

Pri svietení je dôležité zohľadniť priestor. V miestnosti je vhodné mať radšej viac svetiel  a rozsvecovať ich podľa potreby.

Samovýrobcovia elektriny (prosumeri)

Okrem záväzku zvýšiť energetickú účinnosť musí Slovenská republika zvýšiť aj podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. V tejto súvislosti sa používa pojem samovýrobcovia – prosumeri, ktorí si aspoň časť elektriny pre vlastnú spotrebu vyrobia sami z obnoviteľných zdrojov. V našich podmienkach sú to zvyčajne domácnosti, ktoré majú na svojich domoch či v záhradách nainštalované solárne panely.

Samovýrobcom momentálne pomáha nielen postupne klesajúca cena zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ale aj legislatíva EÚ. Tá stanovuje, aby členské štáty zjednodušili administratívu povoľovacieho procesu stavby a prevádzky takýchto zariadení. Navyše, na samovýrobcov sa musí pamätať i pri tvorbe motivačných taríf elektriny či podporných výkupných cien. A keďže technologický pokrok napreduje rýchlo, je potrebné legislatívne i technicky ošetriť predaj prebytku vyrobenej elektriny do centrálnej siete a skladovanie elektriny v batériách.

S elektrinou z obnoviteľných zdrojov súvisia tiež takzvané zmluvy s dynamickou cenou energie. Do konca roka musí aj na Slovensku minimálne jeden dodávateľ ponúknuť tento druh zmlúv na dodávku elektriny, aby si zákazníci vedeli činnosti, ktoré majú vysokú spotrebu elektriny, odložiť na časť dňa, kedy bude cena elektriny nižšia.

 

 

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad