fbpx

Nový rok je v plnom prúde a v médiách počúvame, že ceny energií sa pre domácnosti pre rok 2024 nezmenia. Koľko však vlastne základné energie slovenské domácnosti stoja, a ako a kde ich spotrebitelia zistia? Tu sú odpovede na najčastejšie otázky spotrebiteľov.

Plyn pre domácnosti

Aby sme si mohli vyrátať presne, koľko nás v roku 2024 stojí plyn, opäť sa musíme pozrieť na jeho koncové ceny pre domácnosti. Koncová cena plynu pritom obsahuje aj poplatky za prepravu, uskladnenie, distribúciu, služby obchodníka a DPH. Koncové ceny plynu sa podľa druhu sadzby pohybujú v roku 2024 od 0,04807 do 0,07696€ za 1 kWh. Alebo od 48,07€ do 76,96€ za 1 MWh.

Podľa čoho sa určuje, ktorý odberateľ má akú cenu?

Pri zemnom plyne máme pre domácnosti na Slovensku 8 distribučných sadzieb (D1–D8). Sadzbu si opäť zákazník nevyberá sám, rovnako ako pri elektrine je mu určená podľa výšky spotreby za posledné vyúčtovacie obdobie dvanástich mesiacov. D1 je najnižšia spotreba, spravidla ju majú domácnosti, ktoré na plyne len varia. D2 je sadzba pre vyššiu spotrebu pre domácnosti, ktoré na plyne varia a ohrievajú vodu (alebo aj menšie nízko energetické domy, ktoré ním aj vykurujú). D3 a vyššie sadzby už majú domácnosti, ktoré zemným plynom aj kúria.

Ako zistím, akú mám sadzbu a koncovú cenu plynu?

Podstatné sú dva faktory. Kto je môj dodávateľ zemného plynu (SPP, VSE, SSE, ZSE, Magna…), a akú mám sadzbu (D1 až D8). Tieto informácie spotrebiteľ nájde v poslednej vyúčtovacej faktúre.

Príklad: Spotrebiteľ ma dominantného dodávateľa a sadzbu D3. Na webe svojho dodávateľa nájde cenník zemného plynu pre domácnosti a v ňom koncovú cenu s DPH. V tomto cenníku nájde aj svoju distribučnú sadzbu, a následne cenu za 1 kWh a mesačný poplatok za „plynomer“.

Vie si spotrebiteľ sám vypočítať, koľko ho stál plyn napr. za posledný mesiac alebo aktuálnu zimu?

Vie aj nevie. Nevie presne, ale vie približne. Je to spôsobené tým, že plynomer meria množstvo odobratého zemného plynu v metroch kubických (m3), no dodávateľ účtuje cenu plynu podľa spotreby v kWh.

Prečo je to tak?

Pred rokom 2008 sme platili za odobratý plyn v m3 a aj cenníky boli za 1 m3. Od 1.1. 2008 však platí zmena, podľa ktorej odberateľ platí za to, koľko energie dokáže zo zemného plynu získať. A v tom je ten háčik. Nie je kubík plynu, ako kubík plynu. Zemný plyn má na odbernom mieste plynné skupenstvo. A na hustotu plynu vplýva veľkosť atmosférického tlaku, ktorý ovplyvňuje predovšetkým počasie a nadmorská výška. Čiže aj keď je na Slovensku všade rovnaké počasie, hustota plynu v Dunajskej Strede (115 m. n. m.) je vyššia ako v Poprade (684 m. n .m). Pod Tatrami teda minú na získanie rovnakého množstva tepla viac m3 zemného plynu. Výhrevnosť navyše ovplyvňuje aj podiel metánu (CH4) v zemnom plyne. Niekedy to môže byť menej ako 87%, niekedy aj viac ako 90%. No keďže Slovensko má len jednu distribučnú sústavu zemného plynu, je tento rozdiel v našom prostredí zanedbateľný.

Ako si teda spotrebiteľ môže aspoň približne vypočítať, koľko ho plyn za určité obdobie stál?

V našich podmienkach dokážeme z 1 m3 zemného plynu získať zhruba 10 kWh energie.

Príklad: Zákazník spotreboval v sadzbe D3 za tri mesiace od decembra do februára 1000 m3, čo je približne 10 000 kWh x 0,0509€ + 3 x 12,35€ = 546,05€. To však neznamená, že jeho zálohová platba bude automaticky 546,05 : 3 = 182€, pretože v teplejších mesiacoch minie plynu menej.

Voda pre domácnosti

Zemným plynom si ľudia ohrievajú aj vodu. Aké sú ceny vody pre domácnosti?

Na Slovensku máme cca 14 veľkých vodárenských spoločností a stovky malých, lokálnych (väčšinou obecných) zdrojov vody a čističiek. Vodárenské spoločnosti zabezpečujú výrobu a dodávku pitnej vody (tzv. vodné), aj odvedenie a čistenie odpadovej vody (tzv. stočné). Rozdiel oproti elektrickej energii a zemnému plynu je predovšetkým v tom, že dodávateľa vody si vybrať nemôžem, pretože v každom regióne je spravidla len jeden, a ten je zároveň aj distribútorom.

Ako si teda môže spotrebiteľ preveriť, koľko stojí voda a stočné v jeho meste či obci?

V prvom rade potrebuje vedieť, kto je jeho dodávateľom vody. V rodinných domoch sú väčšinou inštalované fakturačné vodomery, ktoré patria vodárenskej spoločnosti, s ktorou má spotrebiteľ uzatvorenú zmluvu. V bytoch však bývajú len pomerové vodomery a zmluvu s vodárenskou spoločnosťou má uzatvorené spoločenstvo resp. správca bytového domu. Práve u nich by sa mal spotrebiteľ informovať o dodávateľovi a cene. Vodárenské spoločnosti (obce) spravidla zverejňujú ceny na svojich web stránkach, ale nájdete ich aj na stránke ÚRSO v cenových rozhodnutiach.

Môžete uviesť konkrétny príklad ceny vodného a stočného?

Napríklad v podtatranskom regióne sú pre rok 2024 stanovené nasledujúce ceny:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody (tzv. vodné): 1,5197 €/m3 s DPH
Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody kanalizáciou (stočné): 1,4695 €/m3 s DPH
Ak využívate obidve služby, cena je spolu 2,99 €/m3.

Koľko pitnej vody minie jedna domácnosť za rok?

Ideálne je, ak má vodomer a vie si to odsledovať z neho alebo pri ročnej faktúre. Sú však aj obecné vodárne, kde spotrebitelia nemajú vodomery a za vodu platia paušálne, podľa počtu obyvateľov domu. Jedna osoba minie v domácnosti ročne od 20 do 40 m3 vody.

To je dosť veľa, keďže pitná voda už začína byť aj u nás dosť vzácna…

…A treba si uvedomiť, že väčšina domácností (aj firiem, spoločností, štátnych a verejných inštitúcií) používa pitnú vodu aj na splachovanie a iné technické účely. Možno je načase zaoberať sa aj myšlienkou efektívnejšieho využívania pitnej vody.

O týždeň v ďalšej časti seriálu Ceny energií pre domácnosti v roku 2024: Koľko nás elektrina, plyn, teplo či voda naozaj stoja? zodpovieme vaše otázky ohľadom cien tepla pre domácnosti.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad