fbpx

Nový rok je v plnom prúde a v médiách počúvame, že ceny energií sa pre domácnosti pre rok 2024 nezmenia. Koľko však vlastne základné energie slovenské domácnosti stoja, a ako a kde ich spotrebitelia zistia? Tu sú odpovede na najčastejšie otázky spotrebiteľov.

Elektrická energia, zemný plyn, teplo a voda, teda komodity, ktoré spadajú do oblasti regulácie sieťových odvetví. Pozor – medzi regulované energie nepatria pevné palivá, ktorými spotrebitelia vykurujú svoje domácnosti ako drevo, uhlie, pelety, brikety či vykurovacie oleje.

Elektrina pre domácnosti

V závere roka sme v médiách počuli, že cena elektrickej energie pre domácnosti ostáva na úrovni roku 2023 vo výške 61,2077 € za megawatthodinu. Je to skutočne tak?

Áno, aj nie. Cena 61,21 €/MWh, ktorá bola komunikovaná, je cena, za ktorú Slovenské elektrárne vyrobenú elektrickú energiu dodajú do siete a následne, cez jednotlivých dodávateľov elektrickej energie, do slovenských domácností. K tejto cene je teda potrebné pripočítať ešte služby obchodníka – dodávateľa elektriny, a distribučné poplatky a štátne poplatky.

Koľko teda elektrická energia domácnosti reálne stojí?

To je veľmi rôzne. Pri jedno tarifných sadzbách (DD1, DD2), kde má spotrebiteľ počas celého dňa rovnakú cenu elektriny, sa koncová cena za megawatthodinu pohybuje od 155,75 € do 203,90 €.

Pri dvoj tarifných sadzbách (DD3 – DD8), kde má spotrebiteľ počas dňa dve rôzne ceny – tzv. nízku tarifu NT a vysokú tarifu VT, sa koncová cena pohybuje od 95,56 € do 237,82 € za megawatthodinu.

Od čoho závisí, akú koncovú cenu má spotrebiteľ a ako zistí, koľko v tomto roku za elektrickú energiu platí?

Podstatné je vedieť, kto je môj dodávateľ elektrickej energie (VSE, ZSE, SSE, SPP…), a akú mám tarifnú sadzbu (DD1 až DD8). Tieto informácie spotrebiteľ nájde v poslednej vyúčtovacej faktúre. Je potrebné si tiež uvedomiť, že mesačná zálohová platba za elektrinu, nie je cena elektrickej energie. Cenu za elektrickú energiu môže spotrebiteľ zistiť na web stránke svojho dodávateľa. Dodávatelia elektrickej energie sú povinní svoje cenníky zverejňovať. Je však kľúčové, aby si spotrebiteľ vyhľadal správny cenník. Dodávateľ dodáva energiu aj podnikateľom, organizáciám, podnikom a veľkým firmám. Cenníky sa navyše ešte delia na regulované a neregulované. Spotrebitelia by si vždy v cenníku pre domácnosti mali vyhľadať informáciu o koncovej (súhrnnej) cene za 1 kWh elektrickej energie.

Príklad: Zoberme si obyvateľa stredného Slovenska, ktorého dodávateľom je tradičný dodávateľ elektrickej energie na tomto území. Je to domácnosť, ktorá používa elektrickú energiu na bežné účely so sadzbou DD2.

Na stránke svojho dodávateľa nájdeme cenník pre domácnosti a v ňom vyhľadáme svoju sadzbu.

Z tohto cenníka je zrejmé, že 1 kWh elektrickej energie tohto spotrebiteľa stojí 0,1557511 € (1 MWh – 155,7511 €), plus mesačný poplatok za „elektromer“ 9,372 €.

Koľko spotrebiteľa elektrická energia stojí za mesiac resp. rok?

Cenu za kWh a mesačný poplatok už máme. Teraz je potrebné zistiť, koľko elektrickej energie spotrebiteľ za daný mesiac spotreboval. To zistíme z odpočtu na elektromeri. Porovnajte stav elektromera na začiatku a na konci mesiaca. Nameranú hodnotu vynásobte cenou za 1kWh a pripočítajte mesačný poplatok za elektromer.

Príklad: nameraných 220 kWh, cena 220 x 0,1557511€ + 9,372€ = 43,64 €

Obdobne to vyrátame aj za rok, no mesačný poplatok za elektromer je potrebné pripočítať 12 x, keďže zaňho platíme každý mesiac.

Cena elektrickej energie, dodanej Slovenskými elektrárňami (61,21 €/MWh), je teda rovnaká pre všetky slovenské domácnosti. No platí to pri rovnakej sadzbe aj o koncovej cene?

Nie. Koncovú cenu zvyšujú aj distribučné poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od toho, do ktorého distribučného územia (ZSD, SSD, ZSD) domácnosť patrí.

Porovnanie cien v sadzbe DD2 (cenník dominantných dodávateľov ZSE, SSE, VSE)

Vidíme, že ceny sa v jednotlivých distribučných územiach líšia. Môže si spotrebiteľ sám vybrať, do ktorého distribučného územia chce patriť?

Nie. Distribučné územie určuje adresa odberného miesta – domácnosti. Distribučné územia kopírujú bývalé územno-správne členenie Slovenska (Východne, Stredné a Západné), preto niekedy dochádza k problémom. Napríklad okres Revúca patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja, no distribučné územie elektrickej energie spadá pod Východoslovenskú distribučnú spoločnosť. Okres Prievidza patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, no distribúciu elektrickej energie tu zabezpečuje Stredoslovenská distribučná spoločnosť…

O týždeň v ďalšej časti seriálu Ceny energií pre domácnosti v roku 2024: Koľko nás elektrina, plyn, teplo či voda naozaj stoja? zodpovieme vaše otázky ohľadom cien plynu pre domácnosti.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad