fbpx

Modernizácia bývania je pre spotrebiteľov vždy výzvou a ide tiež o jedno z najdôležitejších rozhodnutí s možno najväčším dopadom, ktoré môžu v živote urobiť. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov identifikovala nasledujúce prekážky, ktorým pri tom v súčasnosti čelia:

Nedostatočné povedomie

Spotrebitelia v súčasnosti neoceňujú výhody modernizácie ich domov. Informácie sú rozptýlené. V prípade postupného vykonávania energeticky zlepšovacích prác neexistuje všeobecná komplexnosť. Aj takýto prístup by mal zabezpečiť, aby spotrebitelia dosiahli na konci efektívnu modernizáciu a dosiahli skutočné úspory energie.

Zotrvačnosť v správaní

Spotrebitelia sa často držia vzorcov správania, ktoré všeobecne pozorujú alebo sa nimi chcú riadiť (t. j. sociálne normy a kultúrny kontext). Okrem nedostatočného povedomia, prístupu k vhodným ponukám a schémam financovania čelia spotrebitelia aj prekážkam správania. Aj spotrebiteľom, ktorí majú na modernizáciu svojich domovov zdroje, môže tento proces pripadať príliš zložitý a zaťažujúci. Nekonajú, pretože im procesy pripadajú problematické alebo nevedia, na koho sa obrátiť či komu môžu dôverovať. Jednotné kontaktné miesta by mali spotrebiteľom pomáhať a viesť ich k opatreniam na zvýšenie energetickej efektívnosti, či už žijú v dome alebo v bytovke.

Nedostatok finančných nástrojov a vysoké počiatočné náklady

Veľkou prekážkou renovácie domácností sú vysoké počiatočné náklady. Bankový sektor je stále „energeticky negramotný“, svojim klientom neposkytuje relevantné a na mieru šité poradenstvo, ani neposudzuje, ako sa ich finančná situácia zlepšila po vykonaní modernizačných prác. Bankový sektor a realitný sektor (najmä audítori, makléri, realitní agenti) nie sú motivovaní, ani povinní poskytovať ekologické riešenia a služby spotrebiteľom. Úplne absentuje správne navrhnutá a dostupná štátna finančná schéma pomoci nízkopríjmovým a zraniteľným domácnostiam.

Nedostatok stimulov

Fosílne palivá sú lacnejšie ako čistejšie alternatívy. Fiškálne koleso doteraz poháňalo spotrebiteľov zlým smerom, pretože väčšina daní (majetok, prevody nehnuteľností, energie atď.) nereflektuje prechod na dekarbonizáciu.

Pozrite si aj naše video.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad