fbpx

Obchodné podmienky telekomunikačných operátorov sú dlhé, komplikované a písané malým písmom. Základnou poučkou pri výbere teleoperátora je preto používať zdravý rozum. A byť mimoriadne obozretní. Aj zdanlivo nepodstatné detaily môžu účty za služby elektronických komunikácií výrazne navýšiť. Prečítajte si najčastejšie otázky spotrebiteľov v našich poradniach.

Naozaj si musím prečítať celé obchodné podmienky a zmluvu?

Áno, štúdium obchodných podmienok a cenníka príslušného operátora, ktoré sú dostupné v jeho prevádzkach alebo na webových stránkach, nikdy nepodceňujte. Verte, že väčšina spotrebiteľov aktívnych na telekomunikačnom trhu si ich nakoniec prečíta. Často je však príliš neskoro.

Ako si mám vybrať zmluvu s operátorom?

Je vhodné starostlivo zvážiť, do akých sietí ako často voláte, ako dlho spravidla tieto hovory trvajú, koľko potrebujete dát a či ešte píšete SMS. Informujte sa tiež, akým spôsobom možno zmluvu ukončiť. Porovnajte si vyúčtovania za najmenej tri po sebe nasledujúce obdobia a podľa priemeru vyberte. Ak ste jednorázovo minuli viac, neznamená to hneď, že potrebujete vyššiu tarifu. Porovnávajte podmienky viacerých operátorov.

Zistil som, že mi operátor bez môjho súhlasu zmenil tarifu. Čo mám robiť?

Najprv vyúčtovanie reklamujte, chyby sa u operátorov stávajú pomerne často. Ak operátor jednostranne mení podmienky, musí na to mať základ v zmluve, a spotrebiteľ by sa o nej mal dozvedieť najneskôr 30 dní pred jej účinnosťou, aby zmluvu mohol včas ukončiť a nájsť si iného operátora. Ak operátor zákonný proces zmeny nedodrží, nemožno na ňu prihliadať. V takom prípade sa sťažujte Úradu pre reguláciu elektronickej komunikácie a poštových služieb.

Čo je to „neočakávaná“ podmienka zmluvy

Napríklad povinnosť platiť každý štvrtý mesiac faktúru za prevolané služby priamo v pobočke, v hotovosti, pod hrozbou zmluvnej pokuty. Nečakaný spôsob formulácie podmienky môže spočívať napríklad v použití nárečia alebo naopak príliš odborného jazyka tak, že text nie je bežnému človeku zrozumiteľný. Alebo zaradením pasáže o zmluvných pokutách v časti zmluvy, ktorá rieši technické detaily elektronickej komunikácie.

Mením operátora, no číslo budem mať rovnaké. Skopírujú sa moje kontakty do nového telefónu automaticky?

Pri prenose čísla sa mení SIM karta. Telefónne čísla uložené na karte a uložené SMS si radšej zálohujte (skopírujte a uložte), aby ste ich mohli používať aj s novou SIM kartou. Pri prenose možno dostanete aj novú, funkčnú SIM kartu s tzv. dočasným číslom a funkčnými, vami požadovanými službami. V jednom čase teda budete mať funkčné dve SIM karty a za obidve musíte príslušnému mobilnému operátorovi platiť. Nového operátora pri podpise zmluvy upozornite, že novú SIM kartu s dočasným číslom aktivovať nepotrebujete. Vyhnete sa dvojitej platbe.

Mám zaplatiť mesačnú faktúru za telefón, aj keď s jej výškou nesúhlasím?

Podanie reklamácie nemá odkladný účinok. To znamená, že aj keď namietate cenu, ktorá vám podľa vášho názoru bola naúčtovaná neoprávnene, je treba ju najprv zaplatiť. Operátor vám neuhradí škodu, ktorá vznikne v dôsledku prerušenia či chybného poskytnutia služby.

Aké položky nesmú na vyúčtovaní nikdy chýbať?

Vyúčtovanie musí obsahovať minimálne telefónne číslo, dohodnutý cenový plán, určenie zúčtovacieho obdobia, rozpis poskytnutých služieb, počet jednotiek a cenu za jednu jednotku, celkovú cenu a sadzbu DPH, počet poskytnutých a voľných jednotiek a ich eventuálny prenos, zúčtovanie záloh či preplatkov, celkovú sumu a dátum jej splatnosti.

Platia u nás a v zahraničí rovnaké ceny hovorov a dát?

Cenová regulácia pri roamingu sa týka len členských krajín EÚ. Ak idete mimo územie EÚ, spýtajte sa na ceny za volania/SMS/dáta, ktoré platia vo vybranej destinácii, svojho operátora.

Rovnako ako sa navyšujú ceny za volanie v zahraničí mimo EÚ, sa líšia aj ceny posielania správ. Ak posielate SMS na telefónne číslo, ktoré začína inou predvoľbou ako +421, informujte sa vopred o jej cene, aby ste sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu.

Inteligentný telefón sa vás nepýta či ste v zahraničí, a ak mu to nezakážete, môže automaticky sťahovať dáta. V rámci EÚ to nie je problém, v obľúbených dovolenkových destináciách mimo EÚ to však môže byť naozaj drahé. Ak máte niekde stráviť dlhší čas, karta miestneho operátora sa možno oplatiť viac.

Ktorá tarifa je najspravodlivejšia?

Minútové účtovanie (60+60) predražuje minútovú sadzbu v nadväznosti na dĺžku volania až o desiatky percent. Najspravodlivejšia je tarifikácia 1+1 (platíte za to, čo reálne prevoláte).

Zistite si, akú tarifikáciu pre vami vybranú tarifu alebo predplatenú kartu používa váš operátor, a prispôsobte tomu svoje volania. Za hovory do jednej minúty zaplatíte vždy plnú cenu, takže nie je dôvod ich extrémne skracovať.

Sú volania do tzv. vlastnej siete rodine a priateľom naozaj výhodnejšie?

Ponuka volania do vlastnej siete zdarma často určuje výber operátora. Ak väčšina vašich blízkych, s ktorými často telefonujete, má rovnakého operátora, spravidla sa oplatí si ho zvoliť tiež, práve kvôli typickej ponuke volania do vlastnej siete zdarma.

Sťažovala som sa svojmu operátorovi, že platím príliš veľa a konkurencia mi ponúkla lepšie podmienky. Hneď mi dal výhodnejší návrh zmluvy. Je to normálne?

Konkurencia je mocná čarodejnica. Často už len na náznak zajačích úmyslov operátor zareaguje ponukou, ktorú by ste v jeho cenníku hľadali márne. Vďaka tzv. retenčným (motivovaným snahou udržať si vás ako zákazníka) ponukám môžete dostať zľavu aj v desiatkach percent.

Ale ušetriť môžete aj ako ešte len potenciálny zákazník. Pred uzatvorením zmluvy si zodpovedným pracovníkom operátora nechajte vysvetliť všetky ponuky. Trvajte na podrobnom rozpise akciových ponúk a časovom pláne ich poskytovania.

Stiahnite si celú publikáciu Na čo si dať pozor v zmluvách s telekomunikačnými operátormi?

Alebo si vypočujte náš krátky podcast:

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad