fbpx

Dnes je medzinárodný Deň Zeme. Environmentálne organizácie z klimatického hnutia odsudzujú uniknutú pozíciu SR k udržateľným investíciám a podporu fosílneho plynu. Vláda Slovenskej republiky zostáva v skupine len ôsmich spiatočníckych krajín EÚ, ktoré chcú politickým tlakom zmeniť expertne stanovené pravidlá pre označovanie udržateľných investícií. Organizácie žiadajú pri príležitosti Dňa Zeme Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo hospodárstva, aby začali diskusiu o nahrádzaní využívania fosílnych palív úspornými opatreniami a obnoviteľnými zdrojmi energie v duchu smerovania k uhlíkovej neutralite. 

Premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, spoločne s ďalšími 7 predsedami vlád, v utorok 20. apríla odoslal list prezidentke Európskej komisie Ursule von der Leyen, kde ju vyzývajú, aby v plánovanej taxonómií zahrnula pod zelené investície aj energiu z fosílneho plynu. Táto skupina spiatočníckych krajín sa síce stále zmenšuje, ale Slovensko v nej, žiaľ, aktuálne ostáva.

„Zemný plyn nie je ekologickým riešením, pretože má porovnateľné dopady na klímu ako uhlie, ak započítame aj úniky metánu pri jeho ťažbe a distribúcii. Celkové emisie metánu boli v roku 2020 rekordné aj napriek pandemickej kríze. Aj Holandsko ako najviac plynofikovaná krajina EÚ plánuje prestať používať fosílny plyn v budovách. Metán je totiž až 86 násobne nebezpečnejším skleníkovým plynom ako oxid uhličitý,“ konštatuje Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA

Podľa organizácií sa Slovensko musí čím skôr zbaviť svojej závislosti na fosílnom plyne. Akékoľvek ďalšie investície do plynovej infraštruktúry nás totiž vzďaľujú od šance na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. K dispozícii je celé spektrum riešení, ktoré povedú k znižovaniu emisií skleníkových plynov a ochrane biodiverzity. Riešenia, ako sú hĺbková obnova budov, geotermálna, slnečná, veterná energia a tepelné čerpadlá či skladovanie tepla by mohli slúžiť aj samotným občanom a občiankam, nielen pár veľkým firmám.

“Deň Zeme je ten správny čas zahodiť prázdne marketingové heslá a preniesť deklarácie do konkrétnych a najmä skutočných krokov na ochranu klímy. Je čas prestať natierať na zeleno technológie, ktoré v skutočnosti len predlžujú našu závislosť od fosílnych zdrojov. Preto potrebujeme plán na postupné upustenie od využívania plynu a nie nárast jeho podpory” uzatvára Lucia Szabová za Znepokojené matky.

Podľa prieskumu z mája 2020 je pre 79 % opýtaných dôležité, aby opatrenia vlády zamerané na obnovu ekonomiky boli v súlade s ochranou životného prostredia. “Vláda by mala začať prijímať opatrenia, ktorými sa vyhne konzervovaniu súčasného hospodárskeho modelu a využiť bezprecedentnú príležitosť Plánu obnovy na presadenie opatrení, ktoré nám pomôžu v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Tak naplníme aj to, po čom volá premiér Heger – potrebu spravodlivosti ku všetkým občanom EÚ bez negatívnych dopadov v sociálnej oblasti ,” doplnila riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť, Katarína Nikodémová.

Výzvu podporujú organizácie: Priatelia Zeme-CEPA, Znepokojené matky, Platforma Cirkulárny Hub, platforma Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion Slovensko, Nestrácajme čas!, Greenpeace Slovensko, Fridays For Future Slovensko, Klíma ťa potrebuje.

Foto: BEUC

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad