fbpx

Podľa výsledkov prieskumu spotrebiteľských organizácií Fairness of the digital environment survey results o (ne)férových praktikách online prostredia sa spotrebitelia v digitálnom svete príliš často cítia nepohodlne, nedostatočne chránení a od zákonodarcov žiadajú väčšiu ochranu a práva.

Výsledky prieskumu, ktorý na vzorke 4929 respondentov realizovali spotrebiteľské organizácie vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Španielsku a Švédsku v období február-marec 2023, by mali byť pre Európsku komisiu, ktorá v súčasnosti posudzuje, či je spotrebiteľské právo EÚ schopné vysporiadať sa s realitou dnešného digitálneho prostredia, varovaním.

• Spotrebitelia nemajú pocit kontroly nad zobrazovaním obsahu a rozhodnutiami, ktoré prijímajú online.
• Spotrebitelia považujú monitorovanie a sledovanie správania v online priestore za nespravodlivé.
• Spotrebitelia žiadajú väčšiu reguláciu komerčných influencerov a výraznejšiu ochranu detí v online priestore.

Hlavné zistenia prieskumu:

Napriek tomu, že trávia čoraz viac času online, menej ako polovica spotrebiteľov (43 %) má pocit, že má kontrolu nad zobrazovaným obsahom a rozhodnutiami, ktoré prijímajú v online svete.

Respondenti sú vo všeobecnosti nespokojní, ako ich úrady chránia. Miera nespokojnosti bola najvyššia v Rumunsku (46 %) a Francúzsku (40 %), najnižšia naopak vo Švédsku (26 %) a Taliansku (28 %).

Respondenti nesúhlasia s monitorovaním a sledovaním online. Menej ako jeden z piatich spotrebiteľov považuje za spravodlivé byť cieľom reklamných kampaní na základe ich spôsobu života či zraniteľnosti.

Spotrebitelia žiadajú prísnejšie pravidlá kontroly pre influencerov na sociálnych sieťach. Takmer polovica (44 %) respondentov, ktorí natrafili na influencerov, ich videla propagovať možné podvody alebo problematické produkty. Takmer tri štvrtiny (74 %) spotrebiteľov si myslia, že za ich obsah by mali zodpovedať aj prevádzkovatelia online platforiem, ktoré ich hosťujú.

Deti si podľa spotrebiteľov zaslúžia v online svete väčšiu ochranu. 75 % opýtaných súhlasí, že deti potrebujú v digitálnom prostredí väčšiu ochranu pred sledovaním a ovplyvňovaním.

Spotrebitelia sa tiež domnievajú, že by mala existovať väčšia ochrana hráčov, takmer sedem z desiatich (69 %) opýtaných uviedlo, že chcú väčšiu reguláciu výmeny peňazí v reálnom svete za virtuálne meny v online hrách.

Ľudia chcú mať väčší dosah na to, koľko údajov o nich zhromažďujú pripojené zariadenia. Len 7 % nemá záujem o väčšiu kontrolu nad tým, koľko údajov sa o nich zhromažďuje.

Veľká väčšina spotrebiteľov (77 %) by tiež chcela mať možnosť vypnúť internetové pripojenie zariadenia, ak to nie je pre jeho fungovanie nevyhnutné.

Napriek jasným výhodám prepojeného sveta má jeho súčasné nastavenie veľké nedostatky, ktoré sťažujú spotrebiteľom ochranu svojich práv, kontrolu a realizáciu vlastných rozhodnutí. Prieskum, ktorého výsledky tu zverejňujeme, jasne ukazuje, že existujú problémy, a spotrebitelia chcú, aby ich tvorcovia politík vyriešili.

Všadeprítomné online monitorovanie a sledovanie životov ľudí je neprijateľné a je potrebné urobiť oveľa viac aj pre ochranu detí. Komisia by tieto obavy mala riešiť už v rámci v súčasnosti prebiehajúcej kontroly vhodnosti spotrebiteľského práva EÚ a navrhnúť zmeny a doplnenia právnych predpisov. Len riešením týchto problémov môže spotrebiteľské právo ostať aktuálne a EÚ dodrží svoj sľub posilnenia postavenia spotrebiteľov a ich ochrany.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad