fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) sa dlhodobo venuje ochrane práv spotrebiteľov a ochrana ich osobných údajov a slobôd je jednou z našich priorít. Preto s veľkým záujmom sledujeme súčasný vývoj plánovaných opatrení na Slovensku, ktoré sa týkajú sprístupnenia lokalizačných dát ľudí nakazených koronavírusom Úradu verejného zdravotníctva SR zo strany mobilných operátorov.


Uvedomujeme si, že ide o mimoriadnu situáciu, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia, no, prosím, robme to citlivo, aby sme nevytvorili nebezpečné precedensy, zneužiteľné v budúcnosti. Na margo verejnej diskusie, dovoľte zopár našich postrehov.

Je kľúčové nestavať ľudí do pozície, aby si vybrali medzi ochranou svojho súkromia a ochranou zdravia. Môžu a majú mať možnosť si užívať oboje. Môžeme sa rozhodnúť ochrániť naše zdravie a zastaviť korona pandémiu nie prostredníctvom zavádzania totalitných režimov dohľadu, no radšej cez posilnenie našich občanov.

V posledných týždňoch sme úspešné snahy potlačiť korona epidémiu videli v Južnej Kórei, na Taiwane a v Singapure. Áno, tieto krajiny použili „tracking“ aplikácie v mobiloch svojich občanov, no oveľa viac stavili na rozsiahle testovanie, čestné ohlasovanie potenciálne nakazených a vôľu spolupracovať na strane dobre informovanej verejnosti. Centralizovaný monitoring a tvrdé postihy neposlušných nie sú jediným spôsobom ako primäť ľudí, aby dodržiavali pre nich osožné pravidlá. Keď ľuďom povieme vedecké fakty, a keď dôverujú svojim autoritám (vláda, parlament, ministerstvá, kontrolné orgány…), ktoré im tieto fakty hovoria, urobia obyvatelia správnu vec aj bez Big Brother dohľadu za ich plecom. Samo-motivovaná a dobre informovaná populácia je omnoho mocnejšia a efektívnejšia ako kontrolovaná masa ľudí.

Napríklad umývanie rúk dnes považujeme za samozrejmosť, no zaviedli ho až v 19. storočí, keď vedci zistili jeho dôležitosť. Dovtedy ho nepoužívali ani sestry a lekári medzi operačnými zákrokmi, dnes si ruky denne umývajú milióny ľudí, no nie preto, že majú strach pred porušením nejakých predpisov, ale jednoducho preto, že vedia, že mydlo a voda ich zbavia vírusov a baktérií.

No dosiahnuť takýto stupeň dodržiavania pravidiel a spolupráce si vyžaduje dôveru. Ľudia musia dôverovať vede, veriť svojim verejným autoritám a veriť médiám. V posledných rokoch najmä nezodpovední politici oslabujú dôveru ľudí vo vedcov, autority i médiá. A teraz sú tí istí politici v pokušení nastúpiť na cestu autoritárstva, argumentujúc, že nemôžeme veriť verejnosti, že sa zachová správne. Dôveru, ktorá bola cielene erodovaná celé roky, nemožno obnoviť za noc. No dnes nežijeme normálne časy a v čase krízy sa rýchlo mení aj myslenie jednotlivcov. So svojimi súrodencami sa tiež môžete roky horko hádať, no vo chvíli núdze zrazu objavíte skrytý zdroj dôvery a spojenectva, a ponáhľate sa jeden druhému pomôcť.

Namiesto budovania systému dohľadu teda nie je neskoro znovu začať cielene budovať najmä dôveru ľudí vo vedu, autority a médiá. Určite treba využiť ponuku nových technológií, no tieto nástroje by mali slúžiť predovšetkým na posilnenie obyvateľov. Môžem súhlasiť s monitorovaním mojej telesnej teploty a krvného tlaku, ale musím vedieť, že tieto dáta nesmú byť a nebudú použité na vytvorenie systému všemocnej vlády. Tieto dáta by mi predovšetkým mali umožniť robiť lepšie informované personálne rozhodnutia a zaväzovať autority, že za rozhodnutia, ktoré príjmu, budú niesť aj plnú trestnoprávnu zodpovednosť. Ak budem vedieť monitorovať svoje zdravotné podmienky 24 hodín denne, dozviem sa nielen to, či a kde som sa stal potenciálnym rizikom pre ostatných, ale aj to, aké zmeny správania mi pomôžu ostať zdravý. A keď budem mať prístup a možnosť analyzovať spoľahlivé štatistiky o šírení koronavírusu, budem tiež môcť vyhodnotiť či mi vláda hovorí pravdu a či uplatňuje správne opatrenia na boj s pandémiou.

Vždy keď ľudia hovoria o dohľade, pamätajme si, že rovnaké technológie kontroly môžu byť zvyčajne použité nielen vládou na monitoring jedincov, no i naopak, jedinci môžu a musia monitorovať vládu a zodpovedné autority.

Koronavírusová pandémia je teda aj obrovským testom občianstva. V budúcich dňoch si každý z nás musí vybrať, či verí vedeckým faktom a expertom z oblasti zdravotníctva alebo nepodloženým konšpiračným teóriám a do seba zahľadeným politikom. Ak si totiž nevyberieme správne, môžeme ľahko nadobro ľahko stratiť svoje ťažko vybojované slobody, pretože nám niekto tvrdil, že je to jediná cesta ako zabezpečiť svoje zdravie.

K sprístupneniu lokalizačných dát mobilnými operátormi niekoľko odporúčaní:

V súvislosti s dnešným schvaľovaním nových opatrení by sme radi do pozornosti kompetentných dali niekoľko odporúčaní spotrebiteľských organizácií:

– najlepším riešením je požiadať mobilných operátorov, aby štátnym orgánom v mimoriadnej situácii poskytli len súhrnné štatistické údaje, a neumožnili týmto štátnym orgánom získať prístup k individuálne identifikovateľným lokalizačným údajom mobilných telefónov

– je potrebné zabezpečiť, aby štátne orgány za týchto mimoriadnych okolností videli len štatistické údaje o počte ľudí nachádzajúcich sa vo vybranej lokalite, ako napríklad vlak či park, ako to robia v Nórsku či Rakúsku

– na druhej strane, ak úrady získajú prístup k našim nespracovaným surovým identifikačným údajom, možno to považovať za nežiadúci dohľad a vystavujeme sa veľkému riziku, pretože štátne autority (na Slovensku zvlášť) zväčša nemajú skúsenosti s uchovávaním vysoko citlivých údajov ako napríklad telekomunikační operátori a pravdepodobne to tiež bude veľmi drahé, pretože telekomunikačné spoločnosti môžu poskytovať štatistické údaje zadarmo a rýchlejšie

– je dôležité považovať za kľúčové, zabezpečiť a následne kontrolovať, aby tieto núdzové opatrenia boli len dočasné, a že všetky takto získané osobné údaje (vrátane geolokácie) budú vymazané HNEĎ ako táto situácia pominie

– systém kontroly by mal fungovať na báze dobrovoľnosti, ako je to v Českej republike, kde ľuďom cez call centrum telefonicky oznámia, že sú infikovaní a opýtajú sa spotrebiteľa či súhlasí s poskytnutím údajov o svojej polohe za posledných 21 dní konkrétnemu štátnemu úradu

– španielska autorita na ochranu osobných údajov upozorňuje aj na tzv. phishing – druh správ, kde modus operandi je vždy veľmi podobný: kyberzločinci sa vydávajú za legitímne organizácie poskytujúce informácie o COVID-19, ako napríklad ministerstvo zdravotníctva, samospráva či iná renomovaná organizácia, predstierajúc, že poskytujú bezplatnú pomoc a poradenstvo. Alebo sa dokonca tvária, že sú spoločnosťou, pre ktorú pracujete. Ľudí kontaktujú prostredníctvom správ cez WhatsApp alebo iné siete, a tiež prostredníctvom e-mailov. Vo väčšine prípadov vás požiadajú o okamžité otvorenie súboru alebo kliknutie na internetový odkaz, s cieľom získať vaše osobné údaje.

Prostredníctvom Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC sme v kontakte so spotrebiteľskými organizáciami z celej EÚ, ktoré disponujú odborným know-how k danej problematike.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad