fbpx

„Práva spotrebiteľov, ktoré existujú len na papieri, pre spotrebiteľov nepredstavujú pomoc. Účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov je nevyhnutné, pokiaľ ide o premenu práv na papieri na hmatateľné výhody pre spotrebiteľov v praxi. Presadzovanie spolupráce vedie nielen k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu pre spotrebiteľov, ale prináša aj výhody pre podniky prostredníctvom väčšej transparentnosti, väčšej hospodárskej súťaže, rovnakých podmienok a právnej istoty pre spoločnosti. Musíme vytvoriť rámec, ktorý nám umožní riešiť problém rozsiahleho porušovania predpisov, ktoré sa týka viacerých členských štátov alebo dokonca všetkých členských štátov EÚ súčasne.“

Úspechy siete CPC…

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa spája vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie európskych právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a Európsku komisiu. V prípade cezhraničného porušovania práv spotrebiteľov sieť umožňuje orgánu členského štátu, v ktorom došlo k poškodeniu záujmov spotrebiteľa, obrátiť sa na rovnocenný orgán v členskom štáte, kde má daný obchodník sídlo, a požiadať o opatrenia na zastavenie daného porušovania predpisov. Orgány presadzovania právnych predpisov sa medzi sebou môžu takisto vzájomne varovať v súvislosti s nekalými praktikami, ktoré by sa mohli rozšíriť aj do ďalších krajín.

V rámci siete sa od roku 2007 vymenilo viac ako 1 400 žiadostí o vzájomnú pomoc. Pravidelný koordinovaný dohľad nad online trhmi – v angličtine nazývaný sweeps, v tom istom časovom období viedol k náprave asi 2 000 webových stránok, ktoré nespĺňali požiadavky. Tento pravidelný koordinovaný dohľad nad online trhmi zvýšil povedomie o spotrebiteľských právnych predpisoch medzi elektronickým obchodníkmi a spotrebiteľmi v mnohých sektoroch: letecká doprava, rezervácia hotelov, spotrebiteľský úver, predaj lístkov na spoločenské udalosti, elektronický tovar alebo produkty s digitálnym obsahom.

Od minulého roka začali orgány presadzovania práva spolupracovať aj v rámci spoločných problémov, ktoré majú vplyv na spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch. Prvý krok tohto druhu sa prijal v oblasti nákupov v rámci aplikácií („in app“), najmä hier, a to predovšetkým hier zameraných na deti. Orgány presadzovania práva v celej EÚ sa dohodli na spoločnom výklade spôsobu uplatňovania príslušných spotrebiteľských predpisov v tejto oblasti a vyzvali priemysel, aby priestupky napravili vo vymedzenom časovom rámci s cieľom zabezpečiť riadnu ochranu spotrebiteľa v prípade zákazníkov používajúcich aplikácie. Tento proces je takmer ukončený a výsledky sa očakávajú čoskoro.

Slovensko…

Od implementácie systému v roku 2007 bolo od členských štátov prijatých 172 výstražných upozornení a 69 žiadostí o nápravu adresovaných Slovenskej republike. V roku 2013 bolo od členských štátov prijatých 83 výstražných upozornení a 9 žiadostí o nápravu adresovaných Slovenskej republike. Vo všetkých uvedených prípadoch boli orgánmi dohľadu vykonané kontroly a v závislosti od zistených nedostatkov boli uložené záväzné pokyny.

Viac na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-778_sk.htm.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad