fbpx

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC dnes spustila koordinovanú akciu proti leteckým spoločnostiam, ktoré porušujú práva cestujúcich a žiada prešetrenie ich praktík

Na základe sťažností niekoľko tisíc sklamaných klientov leteckých spoločností dnes Európska spotrebiteľská organíziácia BEUC a 11 jej členských organizácií podala sťažnosť na niekoľko známych leteckých spoločností národným orgánom, zodpovedným za ochranu práv spotrebiteľov, a Európskej komisii, vo veci porušovania práv cestujúcich a používania nekalých obchodných praktík. Žiadajú tiež hĺbkové prešetrenie najmä v posledných mesiacoch leteckými spoločnosťami bežne používaných  nekalých  obchodných praktík.

Od začiatku korona krízy niektoré najväčšie európske letecké spoločnosti až rutinne zlyhávajú v plnení si povinnosti vrátiť spotrebiteľom peniaze či poskytnúť im jasné a kompletné informácie o ich právach. Medzi letecké spoločnosti s najväčším počtom sťažností cestujúcich počas pandémie, ako ich zaznamenali spotrebiteľské organizácie, patria Aegean, Air France, EasyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal a Transavia. Hoci si uvedomujeme, že pandémia je pre turizmus a cestovný priemysel veľkou výzvou, poskytovanie nesprávnych informácií a zavádzanie spotrebiteľov o ich právach je neakceptovateľné.

Z vyššie uvedených dôvodov BEUC a jeho členovia spoločne žiadajú národné autority, aby tieto praktiky preverili a primäli letecké spoločnosti dodržiavať legislatívu EÚ platnú pre oblasť práv cestujúcich a spotrebiteľov. Tri najčastejšie sa objavujúce problémy zaznamenané v sťažnostiach spotrebiteľov pri tom sú:

1) Snaha prinútiť spotrebiteľov prijať voucher namiesto vrátenia peňazí za zrušené lety.

2) Neposkytovanie informácie o nároku na vrátenie peňazí spotrebiteľom.

3) Poskytovanie zavádzajúcich informácií spotrebiteľom o ich právach.

Uvedené praktiky sú v rozpore v platným Naradením EÚ o právach pasažierov v leteckej doprave. Podľa neho letecká spoločnosť musí spotrebiteľov v prípade zrušených letov informovať o ich právach a ponúknuť im možnosť vrátenia peňazí v prípade, že let bol zrušený z dôvodu výnimočných okolností ako napr. pandémia. Zamlčovanie či poskytnutie len čiastkovej alebo nesprávnej informácie spotrebiteľom o ich práve na vrátenie peňazí je tiež v rozpore s legislatívou EU na ochranu spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami.[1]

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens: “Od začiatku korona krízy mnohé letecké spoločnosti porušujú práva spotrebiteľov. Odmietajú ich právo na vrátenie peňazí za zrušené lety a zavádzajú ich poskytovaním neúplných a nejasných informácií. Spotrebiteľské organizácie v EÚ evidujú tisíce takýchto sťažností, a je preto najvyšší čas skvalitniť a posilniť nástroje národných orgánov na vymoženie práv spotrebiteľov leteckých spoločností, aby boli práva cestujúcich rešpektované aj v čase krízy. Obrovský nárast sťažností spotrebiteľov v rámci celej EÚ od začiatku pandémie jasne dokazuje veľký rozsah porušovania práv spotrebiteľov v tomto sektore. Preto žiadame hĺbkovú analýzu týchto praktík. Opakujúce sa problémy cestujúcich tiež zvýrazňujú urgentnú potrebu zlepšiť vymožiteľnosť práv pasažierov v leteckej doprave a ďalších zmien v biznis modeloch aeroliniek všeobecne.”

[1]  Príklady nekalých obchodných praktík, ktorým čelia spotrebitelia: 1) Nie je možné žiadať vrátenie peňazí, pretože nie je prakticky možné skontaktovať sa s oddelením služieb zákazníkom. 2) Nie je možné žiadať vrátenie peňazí, pretože štandardizovaný online formulár odkazuje na nefungujúce online prepojenia (linky). 3) Je veľmi komplikované nájsť informácie o možnosti vrátenia peňazí, no naopak vouchre sú systematicky marketované cestujúcim neustále. 4) Nedostatky v informovaní spotrebiteľov o ich práve vybrať si náhradný let v neskoršom termíne. Na túto možnosť má cestujúceho upozorniť sama letecká spoločnosť, no v praxi tak nerobia a namiesto toho nútia pasažierov, aby si let prebookovali sami.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad