fbpx

Spotrebitelia môžu mať v súčasnosti problémy s úhradou faktúr za elektrinu, plyn či dodávku tepla. Podľa vyjadrení predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MHSR) sa rezort priebežne oboznamuje so situáciou v energetickom sektore v kontexte dopadov koronakrízy a aktuálny stav v energetike dôsledne monitoruje. Štátny tajomník rezortu hospodárstva tiež víta ústretový prístup dodávateľov elektriny a plynu, ktorí ho informovali, že na základe individuálneho posúdenia sa snažia v tomto ekonomicky neľahkom období vychádzať v ústrety odberateľom, ak požiadajú o úpravu zálohových platieb alebo splátkový kalendár. V prípade dramatického zhoršenia situácie je MHSR pripravené reagovať legislatívnym návrhom, ak sa to ukáže ako potrebné na ochranu odberateľov a zvyšku dodávateľského reťazca. 

Ako postupovať vzhľadom na súčasnú pandémiu?

Odporúčame sledovať informácie o prijatých legislatívnych úpravách a pokynoch, ako postupovať/informácie budeme uvádzať aj na našej stránke.

Dodávatelia elektriny, plynu, tepla a prevádzkovatelia energetickej infraštruktúry majú oproti iným dodávateľom tovarov či poskytovateľom služieb nadštandardnú výhodu v podobe možnosti okamžitého odpojenia odberateľa, pričom takéto odpojenie môže mať pre konkrétneho odberateľa existenčné následky. Veríme, však, že toto svoje oprávnenie nebudú dodávatelia energií zneužívať a preukážu spotrebiteľom solidaritu vo forme moratória na odpájanie a flexibilného prístupu pri ich potenciálnych problémoch s platbami účtov za energie.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie nedoplatku či mesačných preddavkov, odporúčame kontaktovať svojho dodávateľa a dohodnúť si splátkový kalendár. Dodávatelia by v súčasnej situácii mali byť ústretoví a spotrebiteľov neodpájať. Existujúci dlh vám však neodpustia a budete ho musieť skôr či neskôr uhradiť.

Ak potrebujete pomoc, kontaktuje nás na 0944 533 011 alebo info@sospotrebitelov.sk.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad