fbpx

Po dohode európskych zákonodarcov o „Smernici na posilnenie postavenia spotrebiteľov v procese zelenej transformácie“, získajú spotrebitelia nové práva, ktoré im pomôžu robiť udržateľnejšie rozhodnutia. Zmeny, ktoré začnú platiť v roku 2026, lepšie ochránia spotrebiteľov pred greenwashingom, informujú ich o trvanlivosti a opraviteľnosti výrobkov a zakazujú nekalé obchodné praktiky, ktoré skracujú životnosť produktov.

Spotrebitelia zohrávajú v procese zelenej transformácie kľúčovú úlohu, je preto dobrou správou, že budú mať viac informácií, aby mohli pri nákupe potravín, nového oblečenia alebo domácich spotrebičov robiť udržateľné rozhodnutia. Nové pravidlá EÚ umožnia spotrebiteľom rozumieť ekologickým tvrdeniam na obaloch a vybrať si produkty, ktoré spĺňajú ich očakávania.

Všeobecné ekologické tvrdenia sa dnes objavujú doslova všade, od potravín po textil. Spotrebitelia sú stratení v džungli zelených tvrdení, a nevedia rozpoznať, ktoré z nich sú dôveryhodné. Nové pravidlá vnášajú do používania ekologických tvrdení o výrobkoch a službách určitý poriadok. Výrobcovia budú musieť vysvetliť, prečo tvrdia, že ich produkt je šetrný k životnému prostrediu. To je kľúčové, ak spotrebitelia majú robiť naozaj udržateľnejšie rozhodnutia.

Zákaz uhlíkovo neutrálnych tvrdení je výborná správa pre spotrebiteľov. Nič také ako „uhlíkovo neutrálny“ alebo „CO2 neutrálny“ syr, plastové fľaše, letenky alebo bankové účty jednoducho neexistuje. Uhlíkovo neutrálne tvrdenia sú greenwashing, zelené vymývanie mozgov. Je to dymová clona, ktorá má vyvolať dojem, že spoločnosti prijímajú vážne kroky v oblasti svojho negatívneho vplyvu na klímu. Pravdou však je, že tieto tvrdenia sú vedecky nesprávne a vôbec by sa používať nemali. Sme radi, že EÚ využila túto legislatívnu príležitosť a uhlíkovo neutrálne tvrdenia zakázala.

Je tiež dôležité, aby spotrebitelia boli informovaní, ako dlho by im práčka alebo televízor mali vydržať. Vďaka novej legislatíve EÚ budú mať spotrebitelia z celej Európy jasnejšie informácie o zárukách produktov. Pravidlá by tak mohli zvýšiť konkurencieschopnosť trvanlivejších výrobkov a motivovať spotrebiteľov, aby investovali do kvality, nie do kvantity.

Nový zákon spotrebiteľom prináša:

Zákaz „uhlíkovo neutrálnych“ tvrdení, ktoré sú pre spotrebiteľov veľmi zavádzajúce a zaplavili doslova všetky trhy. Často pritom ide o odvetvia, ktoré najviac poškodzujú životné prostredie, ako je napríklad letecká doprava či potravinárstvo.

Zákaz praktík predčasného zastarávania produktov, ktoré môžu spôsobiť skoré zlyhanie výrobku.

Zákaz všeobecných ekologických tvrdení, pri ktorých obchodník nemôže preukázať pozitívne environmentálne vlastnosti výrobku.

Zákaz značiek/log o trvalej udržateľnosti, ktoré nie sú založené na základe certifikačných schém alebo zriadené verejnými orgánmi.

Prísnejšie pravidlá pre budúce tvrdenia o environmentálnych vlastnostiach, povolené len ak budú obsahovať realistický plán implementácie, realizovateľné ciele a pravidelne ich posúdia nezávislí odborníci z tretích strán, ktorých zistenia budú sprístupnené spotrebiteľom.

Nové informačné povinnosti o opraviteľnosti výrobkov a aktualizáciách softvéru, ktoré pomôžu spotrebiteľom pri výbere udržateľnejších produktov v mieste predaja.

Nový harmonizovaný záručný štítok, ktorý spotrebiteľom umožní robiť informovanejšie rozhodnutia. Spotrebitelia budú jasne informovaní o trvanlivosti výrobkov, čo by mohlo ovplyvniť ich nákupné rozhodnutia.

Tieto nové pravidlá po ich formálnom prijatí implementujú členské krajiny EÚ a nadobudnú účinnosť v roku 2026.

Ďalšie informácie

Akcia BEUC proti greenwashingu leteckých spoločností: Green (F)lying
Správa BEUC o uhlíkovo neutrálnych tvrdeniach o potravinách: A climate-neutral food basket: Too good to be true
Odporúčania pre trialógové rokovania: Recommendations for the trilogue_negotiations

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad