fbpx

Mobilné aplikácie (streaming, ochrana zdravia a iné, platí pre všetky aplikácie, vrátane nákupných). Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky spotrebiteľov z oblasti ochrany osobných údajov.

Q: Môžem svoj súhlas s použitím osobných údajov podmieniť, alebo dať len súhlas na čiastočné použitie mojich osobných údajov?

A: Nie, princíp je rovnaký, na aký sme zvyknutí pri všeobecných obchodných podmienkach, súhlas dávame v rozsahu, aký má nastavený (a požaduje) prevádzkovateľ, súhlasiť musíme bezpodmienečne, odmietnutie znamená automaticky nesprístupnenie a nedodanie služby.

Q:  Čo si mám skontrolovať pri spracúvaní osobných údajov zo strany prevádzkovateľa?

A:  Prevádzkovateľ musí vždy deklarovať účel získavania a spracovania osobných údajov, účel musí byť konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený (za každých okolností vyžadujúci súhlas dotknutej osoby).  Napríklad, ak ide o eshop, osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, adresy, či platobné údaje môže využiť len na dodanie tovaru, ak by ich chcel využiť aj na reklamné maily či ponuky, aj túto skutočnosť musí prevádzkovateľ spotrebiteľovi výslovne uviesť.

Tiež musí uviesť aj napr. dodávateľské služby, ktoré doručujú tovar a logicky tak disponujú s osobnými údajmi či subjekty, ktoré zabezpečujú pre prevádzkovateľa platobné brány. V skratke, spotrebiteľ musí vždy vedieť kde, komu a aká časť jeho osobných údajov tečie online priestorom a na aké obdobie.

Q: Môžem svoj už raz daný súhlas odvolať?

A: Áno, svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, o tom musí byť spotrebiteľ zo strany prevádzkovateľa ešte pred jeho udelením aj poučený. Navyše má spotrebiteľ aj právo žiadať, aby prevádzkovateľ jeho osobné údaje, ktoré spracúval, vymazal, tzv. právo na zabudnutie. O tom je povinný spotrebiteľa oboznámiť.

Q: Na koho sa obrátiť, ak mám podozrenie, že moje osobné údaje sú zneužité?

A: Pri akomkoľvek podozrení sa spotrebiteľ môže obrátiť buď priamo na prevádzkovateľa, ten má povinnosť spotrebiteľa informovať o výsledku vybavenia podnetu. Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia, poskytnúť informácie o spracúvaných údajov v rozsahu, ktorý sme uviedli vyššie. Taktiež je povinný mať ustanovenú zodpovednú osobu pre účely spracúvania osobných údajov, je možné, aby sa spotrebiteľ obrátil aj na ňu.

Ak zlyhá vnútorná kontrola v rámci prevádzkovateľa, spotrebiteľ má právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/formulare-vzory-dokumenty).

Samozrejme, neváhajte sa vždy obrátiť aj na nás, váš podnet preveríme, dodržiavanie zákonných povinností na strane prevádzkovateľa podrobíme kontrole a s vašim súhlasom aj vykonáme všetky dostupné právne kroky na odstránenie eventuálne nezákonného stavu.

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad