fbpx

Aktualizácia článku 8. október 2021 – Podľa aktuálne dostupných informácií súčasní odberatelia plynu spoločnosti Slovakia Energy od dnes 08.10.2021 prechádzajú do režimu tzv. dodávky poslednej inštancie ka v sobotu (09.10.2021) to začne platiť aj pre súčasných odberateľov elektriny spoločnosti Slovakia Energy.

Dodávateľom poslednej inštancie pre plyn je od 8.10.2021 pre bývalých zákazníkov Slovakia Energy Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a pre elektrinu, v závislosti od regiónu, od 9.10.2021 Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika alebo Východoslovenská energetika. Podľa toho, do ktorého distribučného územia patrí odberné miesto.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v tejto súvislosti ubezpečuje dotknutých odberateľov, že v zmysle platnej legislatívy bude nepretržitá dodávka elektriny aj plynu zachovaná a nik nebude „odpojený“.

Najdôležitejšie je teda NEPANIKÁRIŤ! Nie je potrebná návšteva zákazníckeho centra žiadneho z dodávateľov. V nasledujúcich dňoch bude každého dotknutého odberateľa oficiálne kontaktovať príslušný dodávateľ poslednej inštancie a poskytne mu kompletné informácie ako postupovať.

Viac informácií nájdete v usmernení, ktoré ÚRSO vypracoval pre dotknutých odberateľov Slovakia Energy:

„Môj dodávateľ energie končí svoje podnikanie, čo mám robiť?“

ÚRSO tiež vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby k zákazníkom Slovakia Energy, ktorí k nim „spadnú“, boli ústretoví.

Zároveň vyzval všetkých dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku, aby so zákazníkmi Slovakia Energy bezodkladne a čo možno najskôr uzatvárali nové riadne zmluvy, aby títo odberatelia zotrvali v mimoriadnom režime dodávky čo možno najkratší čas.

ÚRSO dodávateľov upozorňuje, že k týmto žiadostiam o uzavretie zmluvy musia pristupovať v súlade so zákonom o energetike a nesmú odmietať jej uzatvorenie v rozpore s platnou legislatívou, a to vrátane kladenia si podmienky posunu účinnosti novej zmluvy až na obdobie po skončení kalendárneho roka 2021.

ÚRSO pripomína, že na odberateľov v režime dodávky poslednej inštancie je potrebné nahliadať ako na odberateľov, ktorí svojho dodávateľa stratili, a ktorí tak nemajú žiadnu obchodnú prekážku, aby uzavreli zmluvu o dodávke elektriny a/alebo plynu s účinnosťou k čo najskoršiemu možnému termínu začiatku riadnej dodávky.

Slovakia Energy (SE) koncom septembra oznámila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), že s dodávkou elektriny a plynu na Slovensku končí. SE mala ÚRSO požiadať o zrušenie minimálne 6 mesiacov pred ukončením činnosti, no vo svojom oznámení udáva, že žiadosť podala 30.9.2021. Zmluvy so zákazníkmi majú byť ukončené najneskôr k 31.10.2021.

Zákazníci Slovakia Energy teda môžu byť pokojní. Zánikom zmluvy im neskončí dodávka elektriny a plynu. Bez prerušenia im ich bude dodávať tzv. dodávateľ poslednej inštancie, ktorý má túto povinnosť zo zákona.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať komoditu v dohodnutom rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodávateľa. Najviac však počas nasledujúcich troch mesiacov od straty spôsobilosti spoločnosti Slovakia Energy dodávať elektrinu alebo zemný plyn.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad