fbpx

Energetický ÚRSO Ombudsman sa v súčasnosti najčastejšie stretáva s podnetmi na uzatváranie zmlúv na doplnkové služby k existujúcim zmluvám na dodávku energií. Odberatelia si nie sú vedomí, že takto telefonicky uzatvorili novú zmluvu, často na inú službu, ako je dodávka energií, prípadne si nie sú vedomí podmienok jej uzatvorenia. Ak úrad vyhodnotí obchodnú praktiku ako nekalú, môže dodávateľovi uložiť finančnú sankciu.

Právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri nekalých obchodných praktikách stanovuje § 9 ods. 7 zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z.z. podľa ktorého je Úrad orgánom dozoru nad dodržiavaním zákazu používania nekalých obchodných praktík a neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi a zákazu diskriminácie spotrebiteľa. Úrad dozoruje aj dodržiavanie povinnosti informovať spotrebiteľa o cene v oblasti podnikania v elektroenergetike a plynárenstve podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. Ak úrad vyhodnotí správanie subjektu ako konanie v rozpore so zmienenými predpismi, uloží mu sankciu.

Analýzou konkrétnych prípadov Úrad zistil, že pri takomto telefonickom telemarketingu zo správania spotrebiteľov jasne vyplýva, že komunikácii dodávateľa nerozumejú, jeho tvrdenia sú zavádzajúce a neoveriteľné. Sľubujú napríklad, že v mene odberateľov „vysadia 6 stromčekov ročne, čo je 7 Eur mesačne, v chránených oblastiach, a zároveň za vás nakúpia 2,5 MWh čistej energie z obnoviteľných zdrojov.“ Sľubujú spotrebiteľom o tom vystaviť certifikát na dobu 36 mesiacov. Potom spravidla nasleduje výzva, aby odberateľ uzatvorenie takejto zmluvy potvrdil slovom „Súhlasím“…

Nebojte sa povedať „Nesúhlasím“

„Sme radi, že rastie aj počet uvedomelejších spotrebiteľov, ktorí takéto zavádzanie jednoznačne rozoznajú a odmietnu. Je však potrebné hovoriť viac aj o greenwashingu – teda zelenom vymývaní mozgov – na našom energetickom trhu. Máme si napríklad mesačne priplatiť 7 eur za prísľub zelenej energie, ktorú by dodávateľ tak či tak musel nakúpiť či za vysádzanie stromčekov?“ To je neprijateľné,“ myslí si riaditeľka odboru ochrany spotrebiteľa ÚRSO JUDr. Lucia Wirdzek. myslí si riaditeľka odboru ochrany spotrebiteľa ÚRSO JUDr. Lucia Wirdzek.

Podnety spotrebiteľov rieši Energetický ÚRSO Ombudsman. Ten každý podnet preveruje individuálne a kontroluje celú komunikáciu spotrebiteľa a dodávateľa, ktorá uzatvoreniu zmluvy predchádza. Ak Úrad vyhodnotí správanie dodávateľa ako nekalé, uloží mu sankciu. Podľa skúseností L. Wirdzek však ešte pred tým väčšina dodávateľov zrealizuje nápravu sama zrušením alebo odstúpením od zmluvy.

Energetický telemarketing a greenwashing obzvlášť ohrozuje zraniteľných spotrebiteľov, ktorí len výnimočne používajú počítač či internet, ich prístup k informáciám je obmedzený a energetická gramotnosť veľmi nízka. Pre túto skupinu ľudí predstavuje mesačný poplatok 4 či 7 eur, s ktorým nevedomky súhlasia, vysokú čiastku.

5 rád ako sa chrániť pred nekalými obchodnými praktikami

Úrad apeluje na spotrebiteľov v domácnostiach, aby nikdy nesúhlasili s niečím, o čom si nie sú 100 % istí, že to chcú alebo potrebujú. A má pre nás aj ďalšie odporúčania:

1. Vždy si nechajte čas na rozmyslenie, a nesúhlaste cez telefón s uzatvorením zmluvy, o ktorú nemáte záujem, lebo vás niekto presviedča o jej výhodách či  ekologickosti.
2. Buďte si vedomí každej jednej podmienky zmluvy, a vždy si preštudujte najmä podmienky a možnosti, ako od takejto zmluvy odstúpiť.
3. Nikdy sa nenechajte do ničoho tlačiť a nikdy zmluvu neuzatvorte v časovej tiesni alebo keď vám niekto tvrdí, že ponuka platí len veľmi obmedzený čas. Odporúčame sa tiež vždy poradiť sa s rodinnými príslušníkmi alebo známymi.
4. Vždy sa jasne vopred opýtajte, koľko vás to bude stáť, teda čo to pre vás znamená finančne, a tiež aké výhody z toho reálne budete mať vy. Pri akomkoľvek náznaku pochybnosti zmluvu cez telefón neuzatvárajte, a nechajte si celú ponuku poslať poštou alebo mailom, aby si ju v pokoji mohli preštudovať.
5. Ak si nie ste istí alebo potrebujete poradiť, kontaktujte Energetického ÚRSO Ombudsmana, rád pomôže.

– – –

Ilustračné foto: BEUC

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad