fbpx

(13. máj 2020) Európska komisia (EK) dnes zverejnila odporúčania pre alternatívne zavádzanie cestovných poukazov, kde vyzýva členské štáty, aby zachovali právo cestujúcich spotrebiteľov na vrátenie peňazí za cesty a dovolenky zrušené v dôsledku COVID-19. Cestovné poukazy (tzv. vouchre) si spotrebitelia majú mať možnosť vybrať len dobrovoľne, namiesto vrátenia peňazí. Národné vlády však môžu stanoviť kritériá, ktoré z nich v očiach spotrebiteľov urobia dokonca atraktívnejšiu voľbu ako sú peniaze.

Táto, pre spotrebiteľov výborná správa, prišla zo strany EK ako reakcia na koordinované úsilie takmer 20 členských krajín EÚ, ktoré žiadali dočasne zmeniť právne predpisy, aby právo cestujúcich na vrátenie peňazí definované EÚ i národnou (slovenskou) legislatívou bolo počas Covid-19 pozastavené, a národné vlády mohli zaviesť pre spotrebiteľov povinnosť akceptovať cestovné poukazy namiesto peňazí.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC preto víta výzvu Európskej komisie, aby členské krajiny dodržiavali právne predpisy EÚ a rýchlo zaviedli vnútroštátne systémy, ktoré zabezpečia, aby všetky „cestovné poukazy COVID-19“ boli 100% kryté pred platobnou neschopnosťou či úpadkom cestovných operátorov. Táto ochrana je nevyhnutnou podmienkou ďalšej propagácie poukazov, aby sa mohli stať naozaj bezpečnou, spoľahlivou a lákavou, dobrovoľnou voľbou aj pre slovenských spotrebiteľov.

Tieto cestovné poukazy by mali plat 12 mesiacov od okamihu zrušenia cestovných obmedzení, a ak ich spotrebiteľ počas tejto doby nevyužije, peniaze mu majú byť do 14 dní vrátené automaticky späť. V plnej výške alebo zostatkovej hodnote, ktorú spotrebiteľ neprecestoval.

Aby bola možnosť prijať dobrovoľne cestovné poukazy pre spotrebiteľa ešte lákavejšia, EK odporúča, aby ich platnosť letecké spoločnosti a turistickí operátori predĺžili na viac ako minimálnych 12 mesiacov a splnili i nasledujúce kritériá:

  • Flexibilita – možnosť využitia poukazov aj v prípade iných ponúk/destinác/leteniek viacerých leteckých spoločností v rámci rovnakej skupiny;

  • Poukazy by mali byť deliteľné a použiteľné aj pre niekoľko lacnejších ciest, ak spotrebiteľ nevyužije celú hodnotu vouchru naraz, mal by mať nárok na vyplatenie finančného rozdielu v hotovosti, namiesto prijatia ponuky nového poukazu;

  • Poukazy by sa mali vzťahovať na všetky náklady spojené s cestou, vrátane poplatkov za doplnkové služby, letecké či rezervačné poplatky, i napr. batožinu – nová rezervácia nesmie viesť k ďalším nákladom pre spotrebiteľa;

  • EK odporúča umožniť prevod cestovných poukazov na iné osoby, bez ďalších nákladov pre spotrebiteľa;

  • Aby sa zabránilo možnému ďalšiemu zvýšeniu cien leteniek a cestovných balíkov, EK odporúča, aby letecké spoločnosti/cestovní operátori mohli navrhovať poukazy s vyššou hodnotou ako pôvodne bola (napríklad 110% pôvodnej ceny leteniek), čo by pokrylo prípadné navýšenie ceny.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.): „Toto sú dobré a dôležité správy aj pre slovenských spotrebiteľov. Práve počas kríz, akej čelíme aj dnes, by sme všetci mali mať možnosť spoľahnúť sa na silné spotrebiteľské práva. Snaha nútiť spotrebiteľov, aby zachraňovali cestovný ruch formou lacných úverov a povinného prijatia poukazov namiesto vrátenia peňazí, je neprijateľná. Spotrebitelia nie sú banky. Sme radi, že Európska komisia je rovnakého názoru a členským krajinám vytýčila jasnú cestu.“

Potenciálna zmena existujúcich práv spotrebiteľa na vrátenie peňazí predstavuje nebezpečný precedens, ktorý môže veľmi negatívne a dlhodobo ovplyvniť dôveru spotrebiteľov v cestovný ruch. Dúfame preto, že členské krajiny, ktoré v rámci opatrení na zmiernenie dôsledkov COVID-19, namiesto vrátenia peňazí ukladajú spotrebiteľom povinnosť akceptovať presun ciest na neskôr alebo povinne prijať cestovné poukážky, začnú čo najskôr dodržiavať platnú EÚ i národnú legislatívu a budú nasledovať nové odporúčania EK.“

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad