fbpx

Nový test desiatich spotrebiteľských organizácií ukazuje, ako silikónové formy na pečenie môžu kontaminovať koláče, sušienky a iné pečivo nežiaducimi chemikáliami. Európska spotrebiteľská organizácia BEUC preto urguje Európsku komisiu, aby prehodnotila legislatívu, ktorá sa týka balenia potravín a lepšie chránila spotrebiteľov.

Silikónové formy na pečenie sú šikovné, pretože tento materiál znesie vysoké teploty a nelepí sa. Silikón však môže do pečiva pridať aj chemické nečistoty, ako odhalil nový test.

Zo 44 testovaných silikónových foriem na pečenie 23% (10 produktov) buď uvoľnilo nečistoty vo vysokých množstvách – alebo sa ich množstvo v potravinách medzi testami zvýšilo, čo naznačuje, že produkty nie sú vhodné na opakované použitie.

Okrem toho v 36 produktoch (82%) test odhalil aj látky, ktoré vzbudzujú obavy, vrátane niektorých, ktoré EÚ označila za látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, podľa kritérií hlavnej chemickej legislatívy REACH. Na rozdiel od plastových materiálov, pre silikónové výrobky určené na styk s potravinami neexistujú žiadne špeciálne pravidlá, ktoré by zabezpečili, že sú pre spotrebiteľov bezpečné.

Hoci žiadny z testovaných produktov izolovane nemôže ohroziť ľudské zdravie, výsledky ukazujú, že výrobcovia majú veľký priestor na zlepšenie: 7 vzoriek (16%) uvoľnilo len malé množstvá kontaminantov a žiadne látky, ktoré vzbudzujú obavy.

Monique Goyens, generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC), uviedla: „S blížiacim sa obdobím sviatkov mnohí Európania radi ochutnávajú tradičné, doma pečené koláče a chleby. Silikónové formy na pečenie sú obľúbenou, ľahko použiteľnou alternatívou kovových nádob. Výsledky tohto testu však ukazujú, že môžu do našich pochúťok pridávať aj nežiaduce prísady. Tieto výsledky ilustrujú, že legislatíva EÚ zameraná na ochranu spotrebiteľov je nedostatočná, pretože v podstate reguluje iba plastové materiály. Je najvyšší čas, aby EÚ zaviedla aj prísne bezpečnostné opatrenia pre silikón a iné materiály na ochranu spotrebiteľov pred nežiaducimi prísadami v potravinách.“

Odporúčania pre tvorcov politík
Test štyroch spotrebiteľských organizácií v roku 2021 dokázal chemikálie, ktoré vzbudzujú obavy v jednorazovom riade vyrobenom z populárnych neplastových alternatív ako jednorazové misky z rastlinných vlákien, papierové slamky alebo taniere z palmových listov. Tento nový dôkaz opäť ukazuje, že EÚ musí prehodnotiť svoj regulačný prístup. BEUC preto vyzýva EÚ, aby bezodkladne regulovala všetky materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

O testoch
Prečítajte si celú správu: Len napoli prepečené: Zákony EÚ o balení potravín treba prehodnotiť, aby boli spotrebitelia naozaj v bezpečí. Test sa zameral na silikónové nádoby na pečenie, pretože sa očakáva, že ich opakované použitie pri vysokých teplotách, často v kontakte s mastnými potravinami, budú uvoľňovať viac chemických látok.

V teste odobrali vzorky 44 rôznych silikónových foriem na pečenie, kúpených vo fyzických obchodoch (vrátane diskontných predajní), v internetových obchodoch a na online platformách ako AliExpress, Amazon a Wish. Všetky vzorky boli odoslané do laboratória na analýzu. Test zistil, že 10 vzoriek (23 %) uvoľnilo buď veľké množstvo chemických kontaminantov do potravinového simulátora – alebo že toto množstvo sa medzi testami zvýšilo. Dve vzorky uvoľnili kontaminanty nad zákonný limit stanovený v nariadení EÚ o plastoch. V 36 produktoch (82 %) test odhalil látky, ktoré vzbudzujú obavy, vrátane niektorých látok, ktoré EÚ označila za látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, alebo u ktorých je podozrenie, že ide o endokrinné disruptori. Tieto chemikálie však boli zistené v nízkych množstvách.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad