fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov víta, že medzi zraniteľných odberateľov bola v rámci zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zaradená aj skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch s vlastnou kotolňou. Zároveň podporujeme myšlienku regulovanej ceny energie pre širšie spektrum zraniteľných odberateľov ako účinného nástroja ochrany pred cenovou nestálosťou komodít na súčasných trhoch.

No veľkým nedostatkom tohto zákona je, že jeho ochranný dáždnik regulovanej ceny energie vynecháva domácnosti, ktoré odoberajú teplo na kúrenie a ohrev teplej vody v bytových domoch priamo od teplárenských spoločností. Ako príklad môže poslúžiť cca 14 000 domácností v meste Poprad.
Cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) č. 0114/2022/T došlo na základe návrhu energetickej spoločnosti v Poprade k výraznému navýšeniu cien za teplo pre odberateľov pre rok 2022. Napriek tomu, že svoju cenovú požiadavku energetická spoločnosť obhajuje výraznou zmenou ceny plynu na trhu, analýza rozhodnutí iných teplárenských spoločností dokazuje, že nejde o celoslovenský trend.

V konkrétnych číslach predstavuje navýšenie cien tepla energetickou spoločnosťou v Poprade zmenu z pôvodnej variabilnej zložky maximálnej ceny tepla 0,0391 €/kWh na novú cenu vo výške 0,0760 €/kWh, čo matematicky znamená navýšenie variabilnej zložky o 94,3%. URSO v rámci svojho rozhodnutia konštatoval, že toto navýšenie ceny bude pre domácnosť v roku 2022 znamenať vyššie náklady priemerne asi o 21,25 eura za mesiac. Podľa našich prepočtov, za teplo na vykurovanie a teplo na ohrev teplej vody napr. v 3-izbovom byte s rozlohou 65 m2 zaplatí popradská domácnosť v roku 2022 o 534,- eur viac pri rovnako spotrebovanom množstve ako v predchádzajúcom období (do výpočtu bolo udané spotrebované množstvo za obdobie roka 2020, nakoľko vyúčtovanie za rok 2021 pre jednotlivé byty ešte nebolo vykonané), pri 2-izbovom byte s rozlohou 55 m2 s 3 užívateľmi to bude navýšenie o 490,- eur a v prípade 3-izbového bytu s rozlohou 77m2 so 4 užívateľmi to bude až o 751,- eur ročne viac.

Podľa údajov ÚRSO vyše 50 teplárenských spoločností z celkového počtu 350 nestihlo nakúpiť plyn na zimu za výhodnejšie ceny, čím vážne ohrozili dodávku tepla na rok 2022 pre svojich odberateľov. Výsledkom je, že kým niekde cena tepla pre domácnosť mesačne vzrastie len o 0,15 eur mesačne, inde vidíme až 94,3% zvýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu vo variabilnej zložke.

Bytové domy odkázané na dodávku tepla od teplárenských spoločností sú v súčasnosti v zmluvnej a legislatívnej pasci. ÚRSO teplárenskej spoločnosti schváli najvyššiu možnú cenu na nadchádzajúci rok, pretože ak mu preukáže zvýšené náklady na nákup plynu, tak mu to káže zákon. Teplárenská spoločnosť môže požiadať o nižšie či naopak maximálne navýšenie ceny, pretože jej to zákon povoľuje. Ak však s jej politikou spoločenstvo vlastníkov resp. samotní vlastníci bytov v bytovom dome nesúhlasia, zmluvu nie je možné vypovedať, pretože alternatívneho dodávateľa nemajú k dispozícii. Tisíce domácností tak bez vlastného pochybenia budú na jar 2023 čeliť vysokým nedoplatkom, ktorým sa dalo predvídavým nákupom plynu predísť.
Domácnosti, ktoré zákon nepovažuje za zraniteľných odberateľov, nemajú nárok na štátom regulovanú cenu tepla. Je preto nevyhnutné nájsť mechanizmus, ktorý aj ich pred neprimeraným navýšením cien tepla účinne ochráni.

Prečítajte si tiež: Skontrolujte si výšku zálohových platieb, aby ste predišli vysokým nedoplatkom na jar 2023

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad