fbpx

Vďaka záväzku hodnotiť „kvalitu a objektivitu“ finančného poradenstva, ktorý koncom septembra prijala Európska komisia, sú spotrebitelia potenciálne o krok bližšie k férovejšiemu a kvalitnejšiemu finančnému poradenstvu.

Táto správa je súčasťou  Akčného plánu EK pre úniu kapitálových trhov, ktorá je hlavnou iniciatívou EÚ v oblasti mobilizácie kapitálu, prostredníctvom lepších investičných možností pre sporiteľov a viacerých lacnejších možností financovania pre podnikateľov.

Aby sa európske hospodárstvo po COVID-e mohlo zotaviť, je potrebné na investičné trhy prilákať súkromných investorov – vrátane rodín s malými úsporami. V súčasnosti tomu tak nie je, pretože tento segment trhu nie je dostatočne dôveryhodný. Komisia preto prisľúbila vyhodnotiť konflikty záujmov v prípade vyplácania finančných stimulov finančným poradcom v podobe provízií.  Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a jej členské organizácie už pred časom varovali, že nízka kvalita finančného poradenstva v Európe povedie k významnému narušeniu jeho nestrannosti.

Vyplatenie provízie finančnému poradcovi je základom zaujatého a neobjektívneho finančného poradenstva. Významne stimuluje finančných poradcov, ktorí majú radiť spotrebiteľom, aby presadzovali najmä finančné produkty, ktoré sú v ich vlastnom záujme, a nie nevyhnutne najvhodnejšie či v záujme výsostne spotrebiteľa. Práve to bolo dôvodom veľkého množstva škandálov po celom kontinente.

Ďalším dôvodom je aj nedostatok odbornej kvalifikácie finančných poradcov v mnohých európskych krajinách.  Svojim Akčným plánom Komisia potvrdila, že si uvedomuje, že kvalifikácia finančných poradcov je v rámci členských krajín rôzna, a bude sa usilovať o zlepšenie profesionálnych štandardov potenciálnym vytvorením celoeurópskej značky pre overených finančných poradcov.

Tá bude obzvlášť dôležitá pri nástupe tzv. udržateľného financovanie. Finanční poradcovia budú musieť poznať trvalo udržateľné aspekty produktov, ktoré ponúkajú a do svojho poradenstva integrovať aj environmentálne či sociálne kritériá, aby vedeli reagovať na preferencie spotrebiteľov aj v oblasti trvalej udržateľnosti.  Aj táto oblasť by teda mala byť súčasťou ich profesionálnej výbavy.

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens: „Finančné poradenstvo už príliš dlho nezohľadňuje reálne potreby spotrebiteľov. Poradcovia dostávajú odmeny za predaj finančných produktov, ktoré nie sú nevyhnutne v ich najlepšom záujme. A vďaka nedostatkom v ich odbornej kvalifikácii spotrebitelia často finančné poradenstvo dostávajú ako neobjektívnu službu pochybnej kvality.“

Spotrebitelia potrebujú záruky, že pri investovaní svojich peňazí dostanú dobrú radu. Vítame záväzok Európskej komisie zamerať sa na zlepšenie kvality a objektivity finančného poradenstva. Je to dobrý prvý krok. Inšpiráciu možno nájsť vo Veľkej Británii či Holandsku, kde sú už stimuly v podobe provízií zakázané. Výsledkom tohto kroku bol zvýšený záujem o jednoduchšie a hodnotnejšie investičné produkty na strane spotrebiteľov. Je čas tento zákaz rozšíriť na celú Európu. Spotrebitelia si zaslúžia kvalitnejšie a nestranné finančné poradenstvo. “

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad