fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad od roku 2011 poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pobočkách v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave. V rámci špecializovaných projektov tiež organizuje školenia pre malých a stredných podnikateľov, štátne i regionálne inštitúcie či zraniteľných spotrebiteľov a aktívne sa zapája do procesov prípravy spotrebiteľskej legislatívy na slovenskej i európskej úrovni. V našich spotrebiteľských  poradniach v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave sme v roku 2022 prijali spolu 429 podnetov a v prospech spotrebiteľov sa nám podarilo získať spolu 111 758 eur.

V roku 2022 sa najväčší počet podnetov týkal zodpovednosti predajcov a poskytovateľov služieb za chybný tovar a nevybavených reklamácií (183), druhá najväčšia skupina podnetov súvisela so spotrebiteľskými zmluvami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami (87) a treťou najproblematickejšou oblasťou boli podnety týkajúce sa cien, ich fakturácie a vyúčtovania. Veľmi často sme sa zaoberali aj nekalými obchodnými praktikami predajcov, nedodaním tovaru a problémami súvisiacimi s odstúpením od zmluvy.

V porovnaní s pandemickým rokom 2021 vzrástol počet prípadov, kde spotrebitelia kúpne zmluvy uzatvárali v prevádzkových priestoroch predajcov, teda v tzv. kamenných predajniach.

Spotrebitelia nás kontaktovali najmä prostredníctvom emailov a telefonicky, no opätovne vzrástol aj počet osobných návštev. V roku 2022 teda dominovali podnety prijaté emailom a telefonicky, nasledovali podnety prijaté osobne. Najmenej podnetov prišlo aj tohto roku poštou.

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad je registrovaným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) na Ministerstve hospodárstva SR, a venuje sa alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov pre všetky druhy tovarov a služieb. V roku 2022 sme formou ARS riešili spolu 20 podnetov.

V minulom roku sme opäť zaznamenali aj zvýšený záujem médií. Novinári sa na nás obracajú s rôznorodými otázkami, v roku 2022 sa veľké množstvo z nich týkalo najmä problémov súvisiacich s dodávkou elektrickej energie, plynu a tepla, energetickou chudobou, porušovaním spotrebiteľských práv a súkromia v online priestore a rastúcich cien tovarov a služieb spôsobených infláciou.

Ako člen Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC prezentujeme činnosť združenia a výsledky činnosti slovenských inštitúcií aj v rámci medzinárodnej členskej základne tejto organizácie. Spolu s organizáciami z iných členských krajín EÚ realizujeme medzinárodné projekty a zapájame sa do kampaní, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľských práv (napríklad projekty: ARS ako účinný nástroj ochrany spotrebiteľov na Slovensku, CLEAR-X zameraný na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a skupinové nákupy pre domácnosti, STEP definujúci riešenia energetickej chudoby, ConsumerPro a Consumer Law Ready, kde školíme malých a stredných podnikateľov a rôzne štátne, regionálne i profesijné organizácie, Green Sunflower, zameraný na hľadanie možností pre bytové domy odpojiť sa od centrálneho zásobovania teplom a prejsť na obnoviteľné zdroje, či HP Mystery shopping, kde otestujeme praktiky predajcov a dodávateľov tepelných čerpadiel).

Okrem uvedeného poskytujeme aj špecializované poradenstvo seniorom a zdravotne hendikepovaným spotrebiteľom a zameriavame sa na kolektívne porušovanie uplatňovanie práv spotrebiteľov.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad