fbpx

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor ochrany rastlín upozorňuje širokú verejnosť pred rizikom, ktoré predstavujú nevyžiadané osivá/semená rastlín pribalené do zásielok drobného spotrebného tovaru objednaného z tretích krajín (napr. z Ázie). Tieto zásielky nie sú sprevádzané požadovanými certifikátmi o zdravotnom stave a pôvode osiva a predstavujú riziko prenosu nových ochorení a škodcov rastlín, ale taktiež inváznych druhov rastlín na územie Únie. Zavlečené nepôvodné škodlivé organizmy rastlín a invázne rastliny, ktoré majú schopnosť rozšíriť sa na našom území, môžu spôsobiť vážne hospodárske a environmentálne škody.

V uvedenom linku sú uvedené podrobnejšie informácie aj kontakty na
odborníkov z odboru ochrany rastlín, kam sa môže verejnosť v
prípade akýchkoľvek otázok obrátiť.

https://www.uksup.sk/sk/aktuality

https://www.uksup.sk/sk/aktualita/210/upozornujeme-na-nevyziadane-zasielky-s-osivami-rastlin-povodom-z-azie

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad