fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad touto cestou informuje spotrebiteľov, ktorí si v rokoch 2010 až 2019 kúpili nové vozidlo zn. Volkswagen, o možnosti uplatniť si náhradu škody z dôvodu kartelovej dohody predajcov, ktorá bola potvrdená právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2020/DOH/POK/R/15. Znenie prvostupňového rozhodnutia, ako aj konečného rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR je verejne dostupné na stránkach:

https://www.antimon.gov.sk/data/att/2099.pdf

https://www.antimon.gov.sk/data/att/2098.pdf

Prípadnú náhradu škody si môžu majitelia vozidiel uplatniť voči slovenským predajcom vozidiel, ktorí sa zapojili do kartelovej dohody a boli uznaní vinnými z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže vyššie uvedením právoplatným rozhodnutím Rady Protimonopolného úradu SR zo dňa 15.05.2020.

Ak ste si v období rokov 2010 až 2019 kúpili vozidlo od niektorého z nižšie uvedených predajcov, mohlo dôjsť k poškodeniu Vašich práv, v zmysle čoho máte právo požadovať náhradu škody.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR o kartelovej dohode sa týka nasledujúcich predajcov:

Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO 31 362 788

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, IČO 31 319 459

A R A V E R a. s., so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO 00 679 291

Auto Gábriel, s.r.o. Košice, so sídlom Osloboditeľov č. 70, 040 17 Košice, IČO 31 699 090

Auto Unicom Zvolen, s.r.o., so sídlom Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen, IČO 46 326 651

AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o., so sídlom Š. Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 31 641 377

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., so sídlom Nitrianska 1, 917 00 Trnava, IČO 31 443 036

AUTONOVO, a.s., so sídlom Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica, IČO 35 796 693

Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO 36 239 763

BOAT a.s., so sídlom Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO 35 756 764

DOVE, s.r.o., so sídlom MOTOCENTRUM – areál 3052, 058 01 Poprad – Východ, IČO 36 465 224

DS – CAR, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 233 510

G A L I M E X s.r.o., so sídlom Sučianska 5470/49, 036 08 Martin – Priekopa, IČO 31 559 093

HÍLEK a spol., a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO 36 239 542

PO CAR, s.r.o., so sídlom Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov, IČO 31 693 989

Š – AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., so sídlom Požiarnická 5, 091 01 Stropkov, IČO 36 455 385

Nižšie uvedená advokátska kancelária ponúka odbornú pomoc pri získaní náhrady škody, ktorá sa môže pohybovať v závislosti od výšky kúpnej ceny Vášho vozidla v rozmedzí od 500,- EUR do 8.000,- EUR.

V prípade záujmu o pomoc pri vymáhaní náhrady škody a následné právne zastupovanie by celý proces trval niekoľko mesiacov, v závislosti od skutočnosti, či by sa podarilo náhradu škody vymôcť mimosúdnou dohodou alebo by došlo k súdnemu konaniu.

Vaše náklady za právnu pomoc a zastupovanie by predstavovali 25% z vymoženej sumy, čo znamená, že v prípade neúspechu by ste neplatili advokátovi žiadnu odmenu, ani vopred od Vás nebude požadovaná žiadna záloha na odmenu za právne služby.

Do kolektívnej akcie sa môžete registrovať prostredníctvom nasledujúcej advokátskej kancelárie, ktorá tieto právne služby zabezpečí:

Fridrich Paľko, s.r.o.

advokátska kancelária

Dunajská 6

811 08 Bratislava

mail: recepcia@fridrichpalko.sk

tel. kontakt: +421 2 321 17 000

FAQ: Najčastejšie otázky a odpovede nájdete na tomto odkaze.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad