fbpx

Zákon o diaľničnej známke by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom a zamerať sa, okrem skrátenia lehôt na výber pokút za jazdu po diaľnici bez známky, aj na celkové zlepšenie systému evidencie výberu a úhrady diaľničnej známky. A najmä zjednotiť postupy správnych orgánov pri ich ukladaní naprieč Slovenskom.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad eviduje sťažnosti spotrebiteľov, že ich miestne príslušné okresné úrady za užívanie diaľničných úsekov bez úhrady diaľničnej známky pokutovali napriek tomu, že preukázateľne mali v čase jazdy po diaľnici diaľničnú známku zaplatenú. Dôvody, pre ktoré ich systém vyhodnotil ako „prípad jazdy bez diaľničnej známky“ boli rôzne. Najčastejšie to bol „preklep“ pri zadávaní údajov do elektronického systému úhrady a evidencie diaľničných známok, zlyhanie systému pri platbe alebo zmena EČV počas roka.

Pri analýze zachytených prípadov spotrebiteľská organizácia zistila, že správne orgány pri rovnakých deliktoch, kedy bola chyba pri zadaní údajov do systému úhrady a evidencie diaľničných známok preukázaná, rozhodujú rôzne. Niektoré pri preukázaní chyby konanie o správnom delikte zastavia, iné spotrebiteľom pokutu naopak uložia.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v rámci kolektívnej akcie ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK verejne vyzýva spotrebiteľov, ktorí pri kúpe diaľničnej známky, jej kontrole alebo následnej pokute, narazili na problém a chceli by zdieľaním vlastnej skúsenosti prispieť k lepšej spotrebiteľskej ochrane v tejto oblasti, aby ju kontaktovali.

„Naša spotrebiteľská organizácia v praxi zachytila množstvo sťažností spotrebiteľov, pretože im miestne príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, uložil pokutu za užívanie diaľničných úsekov bez úhrady diaľničnej známky aj napriek tomu, že preukázateľne mali v danom čase diaľničnú známku zaplatenú. Mimoriadne citlivo pritom vnímali práve časový odstup pri ukladaní pokút, často aj po viac ako dvoch rokoch od kontroly diaľničnej známky, ktorý ich v podstate oberá o možnosť účinne sa proti uloženej pokute brániť,“ vysvetlila koordinátorka akcie JUDr. Renáta Dolanská.
Za obdobie od 1.1.2017 do 1.5.2020 pritom okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydali 200 063 rozkazov za porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke. Za rovnaké obdobie účastníci konania (vodiči) podľa § 13 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. podali celkovo 6 758 odporov voči sankcii.

„Hoci nevieme zaručiť, že vo všetkých prípadoch podaných odporov išlo o prípady nesprávnej evidencie diaľničnej známky po jej zakúpení, možno predpokladať, a nami zachytené prípady to potvrdzujú, že medzi týmito odpormi sú najmä prípady, ktoré nie sú sankcionovanými deliktami.“

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov preto v rámci kolektívnej akcie ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK zbiera a analyzuje problémy spotrebiteľov súvisiace s kúpou diaľničných známok, ich kontrolou či sankcionovaním.
Výstupy z tejto kolektívnej akcie poslúžia ako podklad rokovaní, ktorých cieľom je zlepšiť úroveň ochrany spotrebiteľa v tejto oblasti a zjednotiť postupy pri pokutovaní nezaplatenia diaľničnej známky. Pretože v súčasnosti za rovnaký prečin v jednom meste sankciu s určitosťou dostanete, no v inom naopak nie.

Link na reláciu Pozor zákruta v Slovenskom rozhlase, venovanej téme férového predaja diaľničných známok: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/1538855

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad