fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v týchto dňoch často kontaktujú nespokojní spotrebitelia, ktorým bolo doručené vyúčtovanie za užívanie bytu za rok 2023. Vydesili ich vysoké nedoplatky, ktoré pripisujú novým pravidlám na rozúčtovanie nákladov na vykurovanie (vyhláška MH 503/2022 – platná od 1.1.2023). Sú však tieto podnety opodstatnené? A prečo vôbec majiteľom bytov vysoké nedoplatky vznikajú? Odpovedá náš expert na energie v domácnosti Mgr. Michal Kundrata.

Každý vysoký nedoplatok, či už za elektrinu, plyn, vodu alebo za služby spojené s užívaním bytu je pre spotrebiteľa negatívnou správou. No v prvom rade by si majiteľ bytu mal prejsť jednotlivé položky a identifikovať, z čoho tento nedoplatok vznikol. Na vyúčtovaní je dôležité všímať si, čo a v akom množstve nám bolo dodané a koľko nás to stálo. A porovnať si spotrebu a cenu daných položiek s vyúčtovaním za predchádzajúci rok.

Uveďte, prosím, konkrétny príklad podania/reklamácie…

Pani z Košíc, ktorá býva v 2-izbovom byte, reklamovala nedoplatok 750 €, ktorý vraj vznikol kvôli novému systému rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Keď sme sa na jej vyúčtovanie pozreli podrobne, bol jej nedoplatok na kúrení 300 €, na teple na prípravu teplej vody 330 € a na vodnom stočnom vyše 120 €. Po preskúmaní rozúčtovania nákladov na vykurovanie sme zistili, že vďaka novému systému rozúčtovania nákladov na vykurovanie sa jej náklady na vykurovanie ešte znížili, lebo byt obýva aktívne a plnohodnotne.

Prečo teda mala taký veľký nedoplatok práve na teple a teplej vode?

Dôvodom je, že pre daný bytový dom sa pre rok 2023 výrazne zvýšila samotná cena tepla, o ktorej obyvatelia bytovky zrejme nevedeli. Preto ich nedoplatky prekvapili.
O navýšení ceny (alebo akejkoľvek zmene ceny) tepla mal spotrebiteľov informovať správca. Práve správca má tiež podľa toho upraviť zálohové platby. Platiť vopred mesačne o 60 € viac bolí menej, ako keď príde naraz nedoplatok 750 €.

Čo ostatné podania/reklamácie? Sú podobné?

Väčšina áno. Spotrebitelia celý nedoplatok hádžu na kúrenie a nový systém rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Pritom nový spôsob rozpočítavania sa výrazne negatívne dotýka len cca 4 – 8% bytov, kde sa nekúri vôbec alebo len minimálne.

Máte aj podania/reklamácie, ktoré súvisia práve s novým spôsobom rozpočítavania nákladov na vykurovanie bytov?

Áno sú aj také. Ako príklad uvediem 3-izbový byt z Popradu s rozlohou 75 m2. Bytový dom mal v minulosti pomer rozpočítavania 30% základná zložka (ZZ, podľa veľkosti plochy bytu) a 70% spotrebná zložka(SZ, podľa dielikov na meračoch). Za rok 2023 im vyšiel podiel ZZ – 66% a SZ 34% (podľa novej vyhlášky 503/2022). V tomto byte (č. 1) bolo nameraných za celý rok len 13 dielikov, pričom v takom istom byte (č. 2) o niekoľko poschodí vyššie 4864 dielikov. Priemer na byt v tomto bytovom dome bol 2425 dielikov.

Podľa starého spôsobu rozúčtovania by mal
byt č. 1 náklady na kúrenie vo výške: 151,90 € a
byt č. 2 náklady na kúrenie vo výške: 845,80 €,
čo je viac ako 5,5 násobok, pričom v byte č. 2 je teplejšie len o cca 2 -3 stupne.

Podľa nové spôsobu vyšlo rozúčtovanie takto:
byt č. 1 náklady na kúrenie vo výške: 330,90 €
byt č. 2 náklady na kúrenie vo výške: 666,80 €

Byt č. 2 zaplatí viac ako 2 x viac ako byt č.1, ktorý oproti bytu č. 2 ušetril viac ako 336 €. Byt č. 2 pritom nemal v byte 2-krát vyššiu teplotu ako byt č.1.

Väčšina majiteľov bytov však svoje náklady porovnáva s predchádzajúcim rokom. V tomto prípade majiteľ bytu č. 1 reklamoval, že mu náklady na kúrenie stúpli o viac ako 120%. Čo sa síce zdá veľmi veľa, no vo finančnom vyjadrení je to len 180 € za celý rok.

Majitelia bytov, ktorých sa nové rozpočítavanie dotklo negatívne tvrdia, že na kúrení sa vôbec neoplatí šetriť. Majú pravdu?

Stále sa oplatí šetriť. Stačí sa pozrieť na byty z uvedeného príkladu. Byt č. 1 zaplatil oproti bytu č. 2 za kúrenie o 336 € menej – čo sú vlastne tie ušetrené peniaze.

Čo by ste na záver odkázali majiteľom bytov s vysokými nedoplatkami?

Pozrite sa, z čoho (v ktorých položkách) nedoplatky vznikli. Tiež si skontrolujte, čo ste vlastne dostali (výška spotreby) a koľko to stálo (náklad na položku). Potom si spotrebu porovnajte s vyúčtovaním z predchádzajúceho roka a zistite, či bola navýšená spotreba alebo bola navýšená cena. Často vzrástli obe, aj spotreba, aj cena. Ak potom predsa len zistíte, že vo vyúčtovaní sú nezrovnalosti, máte právo do 30 dní od jeho doručenia vyúčtovanie u svojho správcu reklamovať.

Ilustračné foto: https://www.freepik.com

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad