fbpx

Ochrana spotrebiteľov na trhu s energiami je v súčasnosti veľkou výzvou nielen z dôvodu nestálych cien energií. Digitalizácia zavádza nové typy služieb, na trh prichádzajú noví hráči, spotrebitelia môžu energiu aj vyrábať, či už sami alebo spolu so susedmi v energetickej komunite. A práva spotrebiteľov aj postupy možnej obrany sú rôzne pre obyvateľov bytoviek, rodinných domov či podnájomníkov.

Energetický trh prechádza rýchlou transformáciou, vďaka ktorej sa decentralizuje, dekarbonizuje a digitalizuje. Spotrebitelia nerozumejú zložitým zmluvným vzťahom, základných technickým príčinným súvislostiam, ani nutnosti vziať kontrolu nad svojimi účtami za energie a výšku spotreby do vlastných rúk. Staršia i stredná generácia si pamätá len silno regulovaný trh s energiami, kde všetci máme nastavené trvalé príkazy či SIPO, a platby za energie odchádzajú automaticky, bez toho, aby sme si na svoju spotrebu spomenuli. No klimatická zmena, energetická kríza a vojna na Ukrajine urýchlila procesy a energetický sektor sa stáva kľúčovým aj čo sa kvalitného vzdelávania spotrebiteľov týka.

Projekt Aktívny spotrebiteľ energií (ASE) má naučiť spotrebiteľov čítať a rozumieť všeobecno-obchodným podmienkam dodávateľov energií.

Projekt ASE je preto zameraný na zvýšenie informovanosti osobitne zraniteľných skupín študentov, seniorov a zdravotne znevýhodnených spotrebiteľov ako rozpoznať nekalé praktiky, efektívne používať domáce spotrebiče a orientovať sa vo svojich právach a energetických faktúrach. Sledujte našu online kampaň na Facebooku – začíname už 26. októbra.

V súčasnosti realizujeme sériu vzdelávacích workshopov s názvom Ako doma šetriť energiu a peniaze pre rôzne skupiny spotrebiteľov. Doteraz prebehli štyri workshopy pre Denné centrá seniorov v Poprade a Spišskej Novej Vsi a jeden workshop pre kolegov mediátorov v Tatranskej Lomnici realizovaný v rámci podujatia Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku.

V nasledujúcich týždňoch môžete našich kolegov stretnúť v denných centrách Vysoké Tatry.

Ak máte záujem o realizáciu školenia vo vašom meste či organizácii, kontaktujte nás na info@sospotrebitelov.sk.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad