fbpx

Odklad splátok podľa  pravidiel upravených zákonom pre banky a nebankových veriteľov sa netýka pohľadávok plynúcich zo zosplatnených úverov, ku ktorým má dlžník uzatvorený s veriteľom splátkový kalendár. Ak je voči dlžníkovi už vedená exekúcia alebo výkon záložného práva, platia v dobe do 30. apríla 2020 mimoriadne opatrenia podľa zákona č. 62/2002 Z. z.. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID – 19. V prípade už prebiehajúcich exekúcii nie je možné do 30. apríla 2020 vykonávať exekúcie predajom nehnuteľnosti. Zároveň, do 30. apríla 2020 sú dražobník, súdny exekútor a správca povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.

ZZ_2020_62_20200327 lex korona justicia-1 – LEX KORONA

Prípadné otázky adresujte našim regionálnym centrám telefonicky alebo emailom:

Košický kraj:  JUDr. Renáta Dolanská,  spotrebitel.adr@gmail.com, 0911 847 522

Prešovský kraj:  Ing. Michal Fáber, michal.faber@sospotrebitelov.sk, 0918 621 940

Trnavský kraj:  Mgr. Pavol Kocian, kocianmediac@gmail.com, 0940 804 092

Bratislavský kraj:  Ing. Soňa Ďurčová,  sona.durcova@sospotrebitelov.sk, 0948 228633

Všeobecný kontakt pre celé Slovensko:

e-mail: info@sospotrebitelov.sk

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad