fbpx

Fotovoltika je premena slnečnej (svetelnej) energie na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltického efektu, ku ktorému dochádza v kremíkových polovodičových vrstvách fotovoltických panelov. Záujem o fotovoltiku v súčasnosti zvyšuje najmä skokový rast cien elektriny, vojna na Ukrajine i hrozba drahého plynu.

Fotovoltika patrí medzi obnoviteľné zdroje energie a využíva slnečné žiarenie. Je to vhodná technológia na lokálnu výrobu elektrickej energie, bez nutnosti dlhého prenosu. Pri tejto výrobe elektriny nevznikajú skleníkové plyny, ani iné znečisťujúce látky a je nehlučná.

Malé inštalácie môžete prispôsobiť vzhľadu fasády či domu, nie je potrebné hľadať jej špeciálne miesto. Systém sa dá pomerne jednoducho zväčšiť, zmenšiť, jednotlivé panely sa navzájom spájajú do radov a tie spolu vytvárajú fotovoltický generátor. Tieto generátory môžete umiestniť na strechu, fasádu alebo priamo na zem. V zásade rozlišujeme tri typy systémov:

Pri tzv. sieťových systémoch (on-grid) sa časť produkcie elektriny odovzdá do verejnej elektrickej siete za vopred dohodnutú výkupnú, prípadne trhovú cenu (v závislosti od platnej legislatívy). Vo viacerých krajinách dobre funguje systém tzv. net-meteringu, teda zápočtový systém vyrobenej a odobratej elektrickej energie (virtuálna batéria).

Tzv. ostrovné systémy (off-grid) sú systémy priamo napojené na spotrebič (napr. celý dom). V tomto prípade sú generátor aj spotrebič oddelené od distribučnej sústavy. Vyprodukovanú elektrickú energiu, ktorá sa nespotrebuje v reálnom čase, je možné uskladniť do batérií. Takýto systém je nezávislý na pripojení k distribučnej sústave EE.

Hybridný systém – je kombinácia ostrovného a sieťového systému. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahuje ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory. V prípade nedostatku elektrickej energie v batériách je táto odoberaná zo siete a v prípade prebytku výroby sa do siete odovzdáva.

Výhody fotovoltiky
Solárna energia je bezplatne dostupná všade na svete. Ide navyše o jeden z najekologickejších spôsobov výroby elektrickej energie, čo sa negatívnej uhlíkovej stopy a energetickej návratnosti týka.
Pri správne zvolenom riešení a dodržaní technických pravidiel inštalácie ide o nízko rizikovú investíciu s istotou návratnosti.
Fotovoltika je už cenovo dostupná, a bez dotácie sa návratnosť investície na Slovensku odhaduje na 6 – 10 rokov.
Tento systém výroby elektriny si vyžaduje len minimálnu údržbu a jednotlivé technologické komponenty sú veľmi spoľahlivé a majú dlhú technickú životnosť.
Pri využívaní fotovoltiky sa stávate výrobcom elektrickej energie, čím prispievate k dekarbonizácii nášho ovzdušia.
Efektívne využívanie energie zo slnka významne zvyšuje aj našu energetickú nezávislosť a môže zmierniť negatívny dopad súčasnej energetickej krízy.

Výška investície, technické parametre a návratnosť
Vstupná investícia je zvyčajne päť a viac tisíc eur pre rodinné domy, ktorým žiadne okolité objekty netienia strechu. Ide o ideálnu investíciu pre domácnosti, ktoré chcú usporiť na elektrine v dome, kde trvalo bývajú. Na rýchlu návratnosť vstupnej investície vplýva viacero faktorov ako výkon elektrárne, lokalita a spotreba domácnosti. Pri rastúcich cenách elektriny sa návratnosť dnes nainštalovaných elektrární ešte zrýchľuje.

Na fotovoltické panely je možné žiadať štátnu dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam do výšky 1 500 eur. Pri vyplnení formulára budete potrebovať list vlastníctva (číslo listu vlastníctva a súpisné číslo domu), pri výbere správneho okresu, obce a katastrálneho územia sa nepomýľte, pretože tieto údaje nie je možné meniť.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spustila prvú výzvu na komplexnú obnovu starších rodinných domov, v rámci projektu Obnov dom, kde tiež môžete získať dotáciu na fotovoltické panely. Podrobnosti o podmienkach podávania žiadostí nájdete na stránke https://obnovdom.sk. Žiadosť je možné podať od 17. októbra 2022 elektronicky alebo priamo na jednej z regionálnych pobočiek SAŽP.

Kvalitu panelov odráža najmä dĺžka záručnej doby, ktorú dodávatelia na panely poskytujú. Sú spravidla dve – záruka na výkon a záruka na mechanické časti. Lepšie panely majú záruku, že im výkon neklesne pod osemdesiat percent minimálne počas dvadsiatich piatich rokov používania. Bežná záruka na mechanické opotrebovanie je desať až pätnásť rokov, pri najlepších paneloch viac ako dvadsať.

Jeden panel váži cca dvadsať kilogramov. Menšie elektrárne potrebujú okolo šesť až osem panelov, väčšie aj dvadsať. Problémom častejšie býva plošná veľkosť strechy ako jej nosnosť, pretože panely sú spravidla veľké dva krát jeden meter. Pri montáži fotovoltických panelov, kde sa nevyžaduje stavebná zmena konštrukcie strechy, sa stavebné povolenie nevyžaduje. Majiteľ domu by mal podať ohlásenie o drobnej stavbe.

Koľko elektriny sa dá vyrobiť a ako ju skladovať?
Výkon fotovoltických panelov sa udáva v kilowattpeakoch (kWp). Ide o maximálny výkon pri ideálnych podmienkach. Aby ste si vyrátali, koľko je panel schopný vyrobiť elektriny v prevádzke za nejaké obdobie, vynásobte tento údaj kilowatthodinami (kWh), v ktorých sa meria aj ročná spotreba domácností. Domáca elektráreň s bežne inštalovaným výkonom 3 kWp môže ročne vyrobiť 2 400 až 3 600 kWh elektriny. Priemerná spotreba rodinného domu s elektrickým vykurovaním a ohrevom vody je 8 700 kWh.

Ideálne je používať energeticky náročné zariadenia v čase, keď je slnečný svit najsilnejší (od obeda do neskorého popoludnia). Fungovanie panelov si môžete kontrolovať online alebo cez mobilnú aplikáciu.

Dáta o energetickom potenciáli slnečného svitu vo vašom meste nájdete v angličtine napríklad v Globálnom solárnom atlase Svetovej banky. Umožňuje vyhľadávanie podľa názvu aj GPS adresy. Pre každú lokalitu sú k dispozícii modelové prepočty pre rodinné domy a firemné inštalácie rôznych veľkostí.

Cena batérií k elektrárni v rodinnom dome sa môže pohybovať aj okolo 5- až 10-tisíc eur, zdvojnásobuje teda cenu elektrárne, aj návratnosť investície.
V prípade menších elektrární však inštalácia batérie predĺži návratnosť do konca životnosti panelov (20 až 25 rokov), viac sa oplatí pri veľkom výkone panelov alebo ak ide napríklad o chalupu, ktorá nie je pripojená k distribučnej sieti. Ďalším riešení je pripojenie na virtuálnu batériu.

Foto: https://pixabay.com

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad