fbpx

Tepelné čerpadlá sú u nás stále pomerne novou technológiou s množstvom termínov a výrazov, ktoré väčšine spotrebiteľov nemusia byť známe. Pripravili sme preto stručný prehľad, ktorý vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike rýchlejšie.


Princíp fungovania tepelného čerpadla – Je to ako pri fúkaní kolies na bicykli alebo lopty pomocou ručnej pumpy, kde sa po čase jej spodná časť zohreje. V spodnej časti pumpy sa totiž v uzavretom prostredí vzduch stláča, a tým sa zvyšuje jeho teplota. Teplo v tepelnom čerpadle získavame z okolitého prostredia (vzduch, voda, zem) a namiesto ľudskej sily ho stláčame elektrickou energiou. Hlavným faktorom efektívnosti tepelného čerpadla je zdroj okolitého tepla. Pre dosiahnutie priaznivých výsledkov je lepší zdroj okolitého tepla s vyššou teplotou. Z pohľadu zdrojov okolitého tepla poznáme tri typy tepelných čerpadiel.

1. zem-voda
zemný vrt – cirkulačná voda 7 °C až 13 °C.
plošný zemný kolektor – cirkulačné médium (soľanka) -2 °C až +2 °C.
2. voda-voda
podzemná voda – teplota 8 °C až 13 °C.
3. vzduch-voda
vzduchové čerpadlo – teplota závisí od počasia

Tepelné čerpadlo zem-voda – získava teplo pomocou zemného kolektora z plochy záhrady alebo pomocou vertikálneho vrtu. Pri zemnom kolektore sa pod povrchom záhrady v nezamrznutej hĺbke rozmiestni sieť podzemných trubíc, cez ktoré preteká ekologická nemrznúca zmes soľanky. Soľanka je vodný roztok soli a slúži ako médium na prenos tepla zo zeme do vnútornej jednotky čerpadla. Výhodou tohto usporiadania je relatívne jednoduchá inštalácia a nízke investičné náklady. No na takéto riešenie potrebujete pozemok s rozlohou cca štyristo až osemsto metrov štvorcových. Pri vertikálnom zemnom vrte je do neho zapustená plastová sonda, naplnená spomínanou nemrznúcou zmesou. Podľa veľkosti domu a lokálnych podmienok je potrebný jeden alebo viacero vrtov do hĺbky od 80 až do 250 metrov. Výhodou je, že nepotrebujete veľký pozemok. Treba však počítať s vyššími investičnými nákladmi na vybudovanie vrtu, na ktorý je tiež potrebné stavebné povolenie.

Tepelné čerpadlo voda-voda – zdrojom tepla je podzemná voda. Teplo sa odoberie z vody, ktorú čerpáme zo studne. Potom, ako sa voda ochladí, vracia sa do druhej – vsakovacej studne. Studne sa väčšinou vŕtajú do hĺbky 10 až 25 metrov. Nevýhodou je najmä vyššia investícia do budovania studne. Zvýšené prevádzkové náklady súvisia aj s pomerne náročnou údržbou – čistením filtrov a výmenníkov. Takýto zdroj je teplotne stály, preto tepelné čerpadlo tohto typu dosahuje konštantne vysoké výkonové číslo aj počas chladných dní. Tento spôsob sa využíva najmä v lokalitách, kde sa vyskytuje dostatočné množstvo spodnej vody, keďže studňa sa môže vyčerpať. Využívanie podzemnej vody zároveň podlieha schváleniu a nie je povolené všade. Informujte sa preto o vopred na stavebnom úrade.

Tepelné čerpadlo vzduch–voda – najrozšírenejší typ tepelného čerpadla funguje tak, že teplo čerpá z vonkajšieho prostredia, a to následne využíva na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku teplej vody. V horúcich mesiacoch môže čerpadlo slúžiť aj ako klimatizácia. Tento typ čerpadla je ekonomicky najvýhodnejší, pretože jeho inštalácia je jednoduchá a nevyžaduje si vŕtanie studne. Zdroj vzduchu je neobmedzený, je všade a zadarmo. Bezproblémová prevádzka si nevyžaduje ďalšiu obsluhu. Odborný technik tepelné čerpadlo pri inštalácii nastaví na efektívnu prevádzku a potom už zariadenie funguje celkom samostatne. Nevýhodu tohto typu čerpadla je, že teplota vzduchu kolíše výraznejšie ako teplota zeme či vody, čo znamená, že tieto zariadenia sú najefektívnejšie do teploty -15°C. V zariadení je zabudovaný elektrický dohrev, ktorý v tuhšej zime pomáha čerpadlu s ohrevom. Okrem elektrického dohrevu je možné vytvoriť kombináciu s úsporným plynovým kondenzačným kotlom, prípadne elektrickým kotlom tam, kde nie je prípojka na plyn. Tieto čerpadlá nepotrebujú veľký pozemok, ani zdroj vody, preto sú zaujímavým riešením aj tam, kde pre iné druhy nie sú vhodné podmienky.

Výkonové číslo CoP (Coefficient of Performance) – vykurovací faktor určuje účinnosť tepelného čerpadla. Zjednodušene – aký výkon (kW) dodá tepelné čerpadlo do vykurovacej sústavy pri spotrebe (príkone) 1 kW. Ide o normovanú hodnotu v laboratórnych podmienkach. Tento koeficient nám ukazuje efektivitu tepelného čerpadla pri určitej vonkajšej teplote a výstupnej teplote vody systému. CoP však meria len jeden scenár. To znamená, že výrobcom deklarovaný CoP neplatí všeobecne, ale bol nameraný len v konkrétnych teplotných podmienkach. Čiže napríklad pri vstupnej teplote vzduchu -15°C a výstupnej teplote vody 35°C.

EHPA certifikácia (European Heat Pump Association) – vyberajte výrobcov, ktorí sú členmi Európskej asociácie výrobcov tepelných čerpadiel EHPA, pretože EHPA certifikácia hovorí, že údaj musí byť nameraný v skúšobni, ktorá je EHPA certifikovaná. Nečlenovia EHPA si naopak sami určujú parametre, podľa ktorých stanovia výkony a účinnosť, čo môže byť pre spotrebiteľa zavádzajúce.

Seasonal Coefficient of Performance (SCoP) – meria účinnosť tepelného čerpadla pri piatich rôznych teplotách. Slovensko sa nachádza v strednom podnebnom pásme, kde teplotu -15°C máme len niekoľko dní v roku, -7°C už častejšie, a počas viacerých dní v roku sú teploty vyššie. Čiže hodnota SCoP je už pre spotrebiteľa zaujímavejšia, pretože viac zohľadňuje reálnu prax. Táto hodnota by mala byť uvedená aj na energetickom štítku tepelného čerpadla.

Sezónny výkonový faktor (Seasonal Performance Factor – SPF) – priemerný výkonový koeficient (CoP) tepelného čerpadla počas celej vykurovacej sezóny. Ide o výpočet celkovej účinnosti systému pri konkrétnej stavbe.

Bod bivalencie – hraničná teplota, do ktorej je schopné tepelné čerpadlo pracovať samostatne. Keď je pri systéme vzduch-voda teplota vonku príliš hlboko pod nulou, systém si musí pomôcť doplnkovým zdrojom, ktorým je zvyčajne elektrická špirála. Ide teda o bod, kedy sa zopína záložný zdroj. Pri bode bivalencie je dôležité štatisticky si odsledovať, aký je podiel záložného zdroja na vašej energetickej spotrebe. Pozrite si ročnú štatistiku a podiel jednotlivých zdrojov. Práve parametre ako počet štartov kompresora a zopínanie monovalentného zdroja sa v rámci diagnostiky sledujú. Zväčša sa nedajú zmazať, čiže ich máte k dispozícii a hneď vidíte, či je systém efektívny alebo nie.

Splitový a monoblokový systém – tepelné čerpadlá vzduch-voda sa delia podľa spôsobu vyhotovenia na takzvané splity a monobloky. Pri splite sa systém skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky, medzi ktorými koluje chladivo. Pri monobloku je väčšina komponentov vrátane kompresorového bloku integrovaná do jedného celku, ktorý je zväčša umiestnený vonku, pričom do domácnosti už prúdi teplá voda.

Zaregistrujte sa do nášho skupinového nákupu tepelných čerpadiel a využite jedinečnú zľavu 25%

Registrujte sa teraz

Kolektívny nákup tepelných čerpadiel s inštaláciou je aktivitou európskeho projektu CLEAR-X: Spotrebitelia lídrami energeticky ambicióznej reakcie, a paralelne sa realizuje v Bulharsku, Litve, Severnom Macedónsku, Slovinsku, na Cypre a na Slovensku.

Kolektívne kampane majú domácnostiam pomôcť investovať do technológií EE a OZE, a prekonať prekážky ako vysoké počiatočné náklady, nedostatok informácií či nedôvera. Našou úlohou je tiež zvyšovať povedomie o dôležitosti energetickej efektívnosti a usmerňovať spotrebiteľov pri nákupe a používaní zariadení na výrobu elektriny či vykurovanie.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad