Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Vážení majitelia automobilov,

obraciate sa na nás s množstvom otázok a je to pochopiteľné. Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie z nich. Tento zoznam určite nie je úplný a budeme ho priebežne na základe vašich dopytov aktualizovať. Preto ak máte ďalšie, kontaktujte nás aj naďalej.

Kto sa môže registrovať? 

na sk.myright.com sa môžete registrovať, ak ste auto kúpili v období od 1.1.2009 do 15.9.2015, ste prvý alebo aj nasledujúci  vlastník, ide o firemné alebo súkromne vozidlo kúpené u nás alebo v zahraničí. Auto však musí byť registrované na Slovensku a môže byť pred i po úprave emisného softvéru v servise.

Čo vlastne žiadame a koľko vás to bude stáť?  

Žiadať budeme plnú výšku kúpnej ceny vozidla uvedenú v kúpnej zmluve.

Len v prípade úspechu si myRight zúčtuje províziu vo výške 35% z rozdielu medzi vymoženou kúpnou cenou a hodnotou auta v čase odovzdania výrobcovi.

Žiadne iné poplatky, súdne trovy či ďalšie služby tí, čo sa zapoja, neplatia.

Žiadne povinnosti registrovaným majiteľom áut nevzniknú ani  v prípade neúspechu v súdnom konaní.

V prípade odškodnenia bude potrebné auto vrátiť výrobcovi.

Prečo sa nemôžu prihlásiť majitelia, ktorí auto kúpili po 15.9.2015?  

Po 15.9.2015 sa už o škandále vedelo, bol medializovaný a podľa nemeckého práva (prípadné súdne konanie bude prebiehať v Nemecku) je dôkazné bremeno na kupujúcom, on musí preukázať, že o zmenených vlastnostiach auta, ktoré kupuje, nevedel. A to prakticky nie je možné.

Prečo nám môžete dôverovať?

Ako spotrebiteľské združenie sa ochrane vašich práv venujeme od roku 2009 a minulý rok sme sa stali členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, ktorá partnerov myRight a Hausfeld oslovila. Spoločne začali spolupracovať na tom, aby aj európski majitelia áut dostali šancu dovolať sa svojich práv. Do tejto kolektívnej akcie sa zaradilo Nemecko (15 000 majiteľov áut), Slovinsko (6000 majiteľov áut) a prebieha aj vo Švajčiarsku. Okrem toho už konajú aj renomované spotrebiteľské organizácie v Belgicku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku. Služby Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v tomto prípade tiež poskytuje bezplatne.

Ako postupovať v prípade, že mám takýchto vozidiel viac?

Napíšte nám na info@sospotrebitelov.sk a posleme vám formulár, ktorý vyplnený priložíte k registrácii.

Čo sa bude diať, keď sa registrujem?

Registrácia na stránke sk.myright.sk neznamená uzavretie záväznej zmluvy, môžete ju kedykoľvek zrušiť. V prípade naplnenia počtu registrovaných budú následne uzatvárať individuálne dohody.

 

 

Zdieľaj tento článok