fbpx

Ochorenie COVID-19 obmedzilo cestovanie a voľný pohyb osôb. Mnoho letov bolo zrušených a cestujúci nemajú istotu, či a kedy budú môcť kúpené letenky využiť, prípadne kedy dostanú svoje peniaze späť. Aké sú vaše práva?

Európske nariadenie, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov stanovuje, na čo majú cestujúci nárok. Ak sa dostanete do jednej z vyššie uvedených situácií, a odlet bol naplánovaný z letiska na území EÚ (s ktorýmkoľvek dopravcom), alebo z tretej krajiny (s európskym dopravcom), máte právo na bezplatné ubytovanie a stravu, zabezpečenie prepravy náhradným letom, alebo aj na finančné odškodnenie vo výške 250 až 600 eur, za presne stanovených podmienok.

Ak však zrušenie letu spôsobili mimoriadne okolnosti, ktorým nemohol letecký dopravca zabrániť, hoci boli prijaté všetky primerané opatrenia, nemajú cestujúci právo na spomínané finančné odškodnenie. Takouto mimoriadnou okolnosťou sú aj opatrenia jednotlivých štátov prijaté na potlačenie pandémie COVID-19.

V prípade zrušenia letu európske nariadenie leteckému dopravcovi ukladá povinnosť nechať cestujúceho vybrať si, či súhlasí s vrátením ceny letenky, pri najbližšej príležitosti využije náhradný let alebo si vyberie náhradný let neskôr, podľa svojich potrieb. V súčasnosti však dopravcovia nemôžu cestujúcim ponúknuť náhradný let, ktorým by sa v krátkom čase dostali do plánovanej destinácie. Štáty pozastavili väčšinu alebo dokonca všetky lety. Najbližšia príležitosť pre náhradný let sa preto môže vyskytnúť až o pár mesiacov alebo dokonca vôbec. Preto môže byť pre cestujúceho výhodnejšie vrátenie peňazí alebo presmerovanie na iný, neskorší let, podľa vlastného výberu.

Či cestujúcemu bude, aj v prípade, že je let stále v ponuke, no cestujúci nemôže cestovať alebo chce cestu zrušiť zo strachu z pandémie, poskytnutá náhrada, závisí od druhu letenky (či je vratná, s možnosťou zmeny rezervácie) a od obchodných podmienok konkrétneho dopravcu. Niektorí ponúkajú cestujúcim, ktorí v dôsledku nákazy COVID-19 už nechcú (alebo im nie je dovolené) cestovať, tzv. cestovné poukážky (vouchre), ktoré možno použiť v stanovenej lehote.

Nie je v poriadku, ak let zrušil dopravca, no namiesto voľby medzi vrátením peňazí a náhradným letom ponúka cestujúcemu iba poukážku. V tomto prípade má cestujúci jednoznačne právo žiadať vrátenie peňazí.

Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je jednoduché domôcť sa rýchleho vrátenia peňazí za zrušený let, hoci si cestujúci právo na ich vrátenie u leteckého dopravcu riadne uplatní. Dopravcovia totiž nemusia mať dostatok finančných prostriedkov. Cestujúcim tak odporúčame počkať, kým sa situácia v leteckej doprave trochu stabilizuje, prípadne riešiť svoje pohľadávky cez naše združenie, na súde alebo v konkurznom konaní, ak sa dopravca dostane do úpadku.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad