fbpx

Menej čerstvého mäsa, rýb a ovocia, lacnejšie produkty, menej elektroniky či návštev zubára. V časoch prudko stúpajúcich cien potravín spotrebitelia nakupujú viac produktov, ktoré napodobňujú tie značkové, pretože obdobné obaly pozitívne ovplyvňujú názory spotrebiteľov na základný výrobok.

Podľa prieskumu, ktorý pre Spoločnosť ochrany spotrebiteľov realizovala agentúra Focus v marci 2023, kvôli rastúcim cenám v obchodoch v minulom roku zmenilo svoje nákupné správanie pri potravinách deväť z desiatich opýtaných a tieto zmeny majú rôzne podoby.

Viac ako tri štvrtiny opýtaných kupuje viac akciového tovaru (78%). Dve tretiny opýtaných kupujú lacnejšie značky výrobkov (63%). Takmer polovica opýtaných kupuje menej rýb (46%). Nákup menšieho množstva jedla deklaruje 45% opýtaných. Menej mäsa nakupujú štyria z desiatich opýtaných (41%). Viac ako tretina opýtaných kupuje menej ovocia a zeleniny (35%).

Kvôli rastúcim cenám v obchodoch v minulom roku priznáva väčšina respondentov aj ďalšie zmeny vo svojom spotrebiteľskom správaní. Len 14% opýtaných sa vyjadrilo, že žije rovnako ako predtým, neobmedzili sa ani neodložili nejaké nákupy, nemenili spotrebiteľské správanie. Viac ako dve tretiny opýtaných obmedzili návštevu reštaurácií a barov (69%), šesť z desiatich opýtaných si kupuje menej oblečenia (63%), viac ako polovica opýtaných zmenila svoje dovolenkové plány (58%), polovica opýtaných odložila nákup elektroniky alebo domácich spotrebičov (49%), viac ako štvrtina opýtaných odložila návštevu lekára, zubára, kúpu nejakých zdravotníckych pomôcok (28%). Dve tretiny opýtaných kupujú lacnejšie značky výrobkov (63%). 

„Obdobné prieskumy realizovali už naši kolegovia v zahraničí, preto sme očakávali, že ak sa v roku 2022 výrazne uskromnili gurmáni ako Francúzi, nebude to iné ani u nás. Kým v iných krajinách však už dávno vznikli programy napríklad na podporu konzumácie ovocia a zeleniny pre matky s deťmi či seniorov, u nás žiadnu cielenú pomoc v tejto oblasti nevidieť,“skonštatovala Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.   

Nielen v dôsledku vyšších cien a zvýšených výdavkov domácností majú slovenskí spotrebitelia čoraz viac skúseností s napodobeninami značkových výrobkov (v angličtine označených ako look-a-likes), teda takých výrobkov, ktoré sa výrazne podobajú celkovému vzhľadu známych značiek kombináciou charakteristických vizuálnych znakov, ktoré sú vlastné pôvodnému výrobku (Falkowski a kol., 2015).

Schopnosť rozlíšiť značkový výrobok od neznačkového deklaruje polovica opýtaných (50%). Viac ako tretina dáva pri nákupoch prednosť neznačkovým alebo privátnym produktom (35%). Viac ako štvrtina (27%) opýtaných sa priznala, že si v obchode omylom kúpili napodobeninu značkového výrobku namiesto originálnej značky, ktorú plánovali pôvodne kúpiť. Skúsenosť s vedomým nákupom napodobeniny značkového výrobku má viac ako polovica opýtaných. Konkrétne, 14% opýtaných pravidelne nakupuje napodobeniny a ďalších 24% ich nakupuje zriedkakedy. Približne pätina opýtaných ich tiež kupuje, ale len vtedy keď nenájde želanú originálnu značku (18%). 

„Značka je pri výrobku nositeľom inovácie a zodpovednosti, podpisom, na ktorý sa môže spotrebiteľ odvolať. Ak niekto využíva vonkajšie vlastnosti značiek – tvar, fonty, farebnosť, vytvára u zákazníka podvedomý odkaz na to, že toto je tá známa značka. Pôvodný výrobca však s touto napodobeninou nemá nič spoločné,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Väčšina opýtaných je presvedčená, že napodobenina je vždy alebo väčšinou lacnejšia než ako originálny značkový produkt (61%). Takmer polovica opýtaných je presvedčená, že napodobenina je vždy alebo väčšinou menej kvalitná ako originálny značkový produkt (47%). Viac ako polovica opýtaných nepovažuje za problém, že sa v obchodoch okrem značkových výrobkov objavujú aj napodobeniny, ktoré svojim obalom pripomínajú značkový výrobok, ale majú inú kvalitu a zloženie (55%).

„Zistenia z tohto prieskumu sú pre nás dôkazom, že povedomie o duševnom vlastníctve na Slovensku je relatívne nízke a aj značkoví výrobcovia musia v tomto ohľade prebrať zodpovednosť do svojich rúk,“ dodáva výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher.

Petra Čakovská, S.O.S.: „Pre 27% spotrebiteľov, ktorí si napodobeninu kúpili omylom, a teda sa stali obeťou nekalej obchodnej praktiky, pretože si chceli kúpiť značkový výrobok, musí byť možné preukázať, že boli uvedení do omylu a žiadať nápravu. No spotrebitelia, ktorí tieto výrobky nakupujú aj s vedomím, že sú menej kvalitné, pretože automaticky očakávajú, že sú lacnejšie, by mali vedieť, že to vôbec nie je pravidlom. Kompromisy v neprospech zdravia seba a svojej rodiny ich tak môžu vyjsť drahšie, ako si mysleli.“   

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad