Čo urobila EÚ pre spotrebiteľov?

Čo urobila EÚ pre spotrebiteľov?ČEÚ je zodpovedná za mnohé oblasti, ktoré sa priamo týkajú nás, spotrebiteľov – od označovania potravín cez práva pasažierov pri rôznych typoch dopravy, až po bezpečnosť hračiek. A existuje množstvo príkladov toho, aký úžitok nám zákony EÚ prinášajú v každodennom živote. Postupne sem preto pridáme konkrétne pozitívne príklady, aby ste si mohli vytvoriť úplný odkaz. Spotrebiteľské pravidlá EÚ prijíma Európsky parlament, ktorý je volený priamo nami, a Rada, ktorá sa skladá z vlád všetkých členských krajín EÚ. Po ich prijatí je povinnosťou členských štátov vykonávať a presadzovať právne predpisy EÚ. A príkladov, aký úžitok nám zákony EÚ prinášajú, je naozaj veľa. Tu je malý prehľad.

Viac bezpečnosti

Spotrebiteľské výrobky sú bezpečnejšie. Okrem právnych predpisov týkajúcich sa konkrétnych výrobkov ako napríklad hračky či kozmetika, EÚ vytvorila aj všeobecnú záchrannú sieť pre výrobky a stanovila pravidlá zodpovednosti. Ak sa na trhu objaví nebezpečný výrobok, členské štáty ho zaradia do systému RAPEX, ktorý slúži na rýchle varovanie vo všetkých krajinách EÚ, aj ako databáza na výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi o nebezpečných výrobkoch na trhu.

EÚ v uplynulých rokoch systematicky pracuje na znižovaní množstva škodlivých ingrediencií v potravinách. Tieto látky poškodzujú naše zdravie. EÚ nedávno napríklad prijala opatrenia na zníženie obsahu akrylamidu, ktorý spôsobujúceho rakovinu, a nachádza sa napríklad v hranolkách, lupienkoch a sušienkach.

Každý rok najmenej 25 000 Európanov zomrie na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami. Časť problému antibiotickej rezistencie tvorí zneužívanie a nadmerné podávanie antibiotík hospodárskym zvieratám. Vďaka novoprijatým pravidlám EÚ zakazuje bežné preventívne používanie antibiotík u zdravých zvierat a obmedzila tiež použitie niektorých druhov antibiotík, ktorými sa liečia ľudia, na veterinárne použitie.

Na trhu je v rámci EÚ je viac ako 100 000 druhov chemikálií. EÚ vychádza zo zásady „žiadne data – žiadny trh“, a vyžaduje, aby ich výrobcovia registrovali a hodnotili ich bezpečnosť. Chemikálie, ktoré vzbudzujú otázniky či obavy, je potrebné pred vstupom na trh preveriť. Spotrebitelia tiež dostali právo poznať a požiadať o informácie o látkach, ktoré sa vo výrobkoch nachádzajú.

Viac  práv

Objednali ste si nohavice nesprávnej veľkosti alebo ste si kúpili bicykel, a pokazil sa po 8 mesiacoch od kúpy? Práve vďaka zákonom EÚ môžete svoje peniaze získať späť. EÚ stanovené pravidlá tiež zakazujú neférové zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky.

EÚ má najkomplexnejšie zákony na ochranu nášho súkromia a osobných údajov na svete. Dávajú nám právomoc kontrolovať, čo sa deje s našimi osobnými údajmi a zaväzujú spoločnosti a verejné orgány, aby boli transparentné a niesli plnú zodpovednosť za to, ako s nimi nakladajú a ďalej ich používajú.

V čase, keď je bankový účet nevyhnutnosťou, dostávame naň mzdu, sociálne príspevky a platíme účty, práve EÚ zaistila, že každý občan EÚ má právo na základný bankový účet.

Ako cestujúci v leteckej doprave máme právo na náhradu a kompenzáciu v prípade zrušenia letu v priebehu 2 týždňov pred odletom. V prípade oneskoreného príletu máme tiež právo na vrátenie peňazí alebo (v niektorých prípadoch) získanie kompenzácie.

Potraviny a nápoje predávané v EÚ musia mať na etikete uvedený podrobný popis výživových hodnôt, ktoré každému z nás umožňujú kontrolovať, koľko cukru, soli alebo kalórií obsahuje cereálna tyčinka, kečup alebo energetický nápoj.

Pravidlá neutrality siete zabezpečujú, že sa môžeme slobodne rozhodovať, čo robíme na internete a bránia telekomunikačným spoločnostiam, aby vytvárali rýchle či pomalé cestičky, v závislosti od toho, koľko sme ochotní zaplatiť.

Viac výhod

Pri cestovaní v rámci EÚ môžete telefonovať, posielať textové správy a surfovať na internete bez poplatkov za roaming. V minulosti mohli vysoké účty za telefón ľahko vašu dovolenku naopak pokaziť.

Ak uskutočňujete elektronickú platbu do inej krajiny eurozóny alebo vyberáte peniaze v zahraničnom bankomate, ktorý používa eurá, vaša banka vám nesmie účtovať viac ako by vás stál ten istý typ platby alebo výberu hotovosti doma.

EÚ už viac ako dve desaťročia podniká kroky na otvorenie telekomunikačných trhov, ktoré ich urobia viac konkurencieschopnými a inovatívnejšími. Práve vďaka tomuto konkurenčnému prostrediu sa ako spotrebitelia môžeme tešiť z nových služieb, nižších cien a pripojenia na internet

Lepšia  udržateľnosť

Vďaka pripravovaným pravidlám EÚ budete mať právo vyrábať, využívať, skladovať a predávať svoju vlastnú energiu. EÚ tiež zníži zbytočnú administratívnu záťaž pre spotrebiteľov, ktorí vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie doma.

V súčasnosti približne tri štvrtiny všetkých vnútroštátnych právnych predpisov na ochranu životného prostredia má svoj pôvod na úrovni Európskej únie. Medzi konkrétne prínosy pre nás,  spotrebiteľov, patrí napríklad: čistejšia pitná voda a voda na kúpanie, čistejší vzduch vďaka znižovaniu priemyselných a dopravných emisií, menej chemikálií vo výrobkoch, menej odpadu a viac recyklácie či viac energeticky efektívnejších budov a výrobkov.

Vďaka pravidlám EÚ v oblasti ekodizajnu sa sú mnohé spotrebiče ako práčky, elektrické ohrievače či chladničky energeticky efektívnejšie, čo nám každý rok ušetrí v priemere 332 eur.

Kvôli zavedeniu prísnych limitov emisií CO2 v motorových vozidlách spotrebujú naše autá menej paliva a na čerpacích staniciach zaplatíme menej.

Systém environmentálnej značky Ecolabel v celej EÚ zabezpečuje väčší výber produktov a služieb, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá ochrany životného prostredia.

Prístup k energeticky efektívnejším nástrojov pomáha znižovať naše účty za energiu a negatívny dopad na životné prostredie. Vďaka prebiehajúcej revízii zákona o energetickej účinnosti na úrovni EÚ by malo byť prijatých viacero opatrení, aby boli energeticky efektívne nástroje a produkty dostupné aj  tzv. zraniteľným spotrebiteľom,  vrátane tých, ktorí čelia  energetickej chudobe.Zdieľaj tento článok