Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je „trvalo udržateľný spotrebiteľ“

Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je „trvalo udržateľný spotrebiteľ“

Americká spotrebiteľská organizácia Consumers International za tohtoročnú hlavnú tému Svetového dňa spotrebiteľských práv, ktorý je vyhlásený 15. marca, určila posolstvo trvalo udržateľný spotrebiteľ. V rámci kampane budú spotrebiteľské organizácie diskutovať o potrebe trvalo udržateľnej spotreby na celom svete a významnej úlohe, ktorú v tomto procese zohrávajú práva a ochrana spotrebiteľa.

Ak by všetci ľudia žili životným štýlom priemerného obyvateľa západnej Európy, potrebovali by sme tri planéty. Asi miliarda ľudí však čelí extrémnej chudobe, bez prístupu k základným potrebám pre dôstojný a kvalitný život.

Aby sme ochránili planétu a zároveň vytvárali spravodlivé sociálne podmienky pre súčasné a budúce generácie, musíme premýšľať o spôsobe výroby a spotreby tovarov a služieb. Cieľom udržateľnej spotreby je zvýšiť efektivitu využívania zdrojov, spravodlivý obchod, zmiernenie chudoby a každému dostupný kvalitný život s prístupom k potravinám, vode, energii či zdravotnej starostlivosti.

Dopyt po tzv. trvalo udržateľných výrobkoch rastie, najmä medzi mladšími spotrebiteľmi. Globálna štúdia potvrdila, že 66% spotrebiteľov si ochotne priplatí za trvalo udržateľné značky. Iné prieskumy však dokazujú, že trvalo udržateľné výrobky predstavujú v skutočnosti len 20 – 30% našich nákupov (TU a TU).

Udržateľnosť vo všeobecnosti však nie je pre spotrebiteľov ľahkou voľbou. Vyžaduje si vynaložiť úsilie pri výbere a identifikácii správneho výrobku či zmenu nákupného správania. A často aj viac peňazí. Aj tieto prekážky sa však postupne darí prekonávať. Udržateľná spotreba musí byť pre spotrebiteľov ľahkou voľbou.

Zdroj: https://www.consumersinternational.org/news-resources/news/releases/the-sustainable-consumer-world-consumer-rights-day-2020-theme/

Zdieľaj tento článok