fbpx

Spotrebitelia čoraz viac investujú do tepelných čerpadiel, aby znížili nielen svoje účty za energie, ale aj svoju produkciu škodlivých emisií. Podľa nového spotrebiteľského prieskumu BEUC však prechod z fosílnych palív na ekologické vykurovanie nemusí byť vždy taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať.

Podľa štúdie „Mystery shopping: Skúsenosti spotrebiteľov pri kúpe tepelného čerpadla“ zistila, že kým vysoké ceny energií vedú spotrebiteľov k prechodu na tepelné čerpadlá, nájsť správne informácie či poradenstvo o dostupných dotáciách nie je vždy jednoduché.

Výskum koordinovaný Európskou spotrebiteľskou organizáciou BEUC a jej členmi1 zmapoval skúsenosti spotrebiteľov s nákupom tepelných čerpadiel do momentu nákupu v štyroch európskych krajinách: Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Kľúčové zistenia štúdie:

  • Okrem obáv z cien energií sú hybnou motiváciou prechodu na tepelné čerpadlo aj poruchy starého plynového kotla, atraktívne štátne dotácie a obavy z klimatickej zmeny.
  • Nezávislý výskum nákladov a praktických vlastností tepelných čerpadiel nestačí. Väčšina potenciálnych kupcov sa pred rozhodnutím o kúpe radí s rodinou alebo priateľmi (ktorí vystupujú ako najväčší propagátori tepelných čerpadiel, ak majú dobré skúsenosti).
  • Spotrebitelia v skúmaných krajinách boli väčšinou spokojní s inštalatérmi tepelných čerpadiel, s výnimkou Španielska, kde bola spokojnosť veľmi nízka. Množstvo technických informácií (napr. o údržbe) poskytnutých spotrebiteľom bolo tiež rôzne.
  • Inštalatéri pri obhliadke spomenuli možnosť získať dotáciu na čiastočnú úhradu počiatočných nákladov len každej druhej domácnosti. Ide pritom často o kľúčovú informáciu, pretože kúpa tepelného čerpadla je významnou investíciou.

Vo svetle týchto zistení štúdia uvádza niekoľko odporúčaní pre tvorcov legislatívy, ktoré majú spotrebiteľom pomôcť pri kúpe tepelného čerpadla. Tie obsahujú:

  • Národné vlády by mali zostaviť zoznam certifikovaných a spoľahlivých inštalatérov tepelných čerpadiel;
  • Je potrebné znížiť dane z elektriny na vykurovanie, aby sa znížili prevádzkové náklady tepelného čerpadla. V niektorých krajinách je elektrina stále zdanená viac ako plyn;
  • Vlády musia spotrebiteľom viac propagovať výhody tepelných čerpadiel (napr. prostredníctvom znižovania emisií a účtov za energiu), ako aj systém štátnych dotácií, ktoré sú k dispozícii na ich kúpu;
  • Vytvoriť spotrebiteľom prístup k alternatívnemu riešeniu sporov v prípade problémov s inštaláciou tepelného čerpadla.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si celú štúdiu BEUC o tajnom nákupe (mystery shoppingu) tepelných čerpadiel alebo jej zhrnutie.

Súvisiace čítanie:

Pre spotrebiteľov môže byť skutočnou výzvou aj vhodná tepelná izolácia, kedy má zmysel prejsť na ekologický vykurovací systém alebo ako získať finančnú dotáciu. BEUC hľadal riešenie už aj týchto týchto problémov. Viac si prečítajte tu.

– – –

1 Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS (Slovinsko); Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad – Slovakia; Confederación de consumidores y usuarios – CECU – Španielsko; dTest – Česká republika.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad