Nebojte sa žiadať odškodnenie v kauze Dieselgate

Nebojte sa žiadať odškodnenie v kauze Dieselgate

Slovenskí majitelia áut, ktorých sa týka emisný škandál, majú teraz unikátnu príležitosť uchádzať sa bez rizika o odškodnenie spolu s desať tisícmi iných Európanov. Ich šancu na úspech výrazne zvyšuje najmä skutočnosť, že do kolektívnej akcie sa už zapojilo Nemecko, Švajčiarsko a Slovinsko. V Nemecku na výzvu reagovalo 15-tisíc majiteľov áut, v Slovinsku ich bolo vyše 6,2-tisíc, vo Švajčiarsku registrácia stále prebieha.

Prečo je pre nás všetkých dôležité, aby sa aj na Slovensku zmobilizovalo a cez stránku sk.myright.com registrovalo čo najviac postihnutých vodičov?

Je dôležité vyslať silný odkaz, že pravidlá a právne predpisy sa musia rešpektovať. V opačnom prípade, bez ohľadu na to, aké veľké či vplyvné môžu tieto spoločnosti byť, budú niesť zodpovednosť za to, že ich porušili. Majitelia áut na Slovensku, ktorých sa emisný škandál týka, by mali využiť, že sa do medzinárodnej akcie môžu zapojiť bezplatne a nenesú žiadne riziká spojené s prípadným neúspešným výsledkom.

Ak však naopak budeme úspešní, budú z toho benefitovať všetci spotrebitelia EÚ. Vyšleme jasné posolstvo, že právne predpisy musia byť rešpektované a podvody sankcionované. Že sa spotrebitelia vedia organizovať aj v rámci Európy a podávať žaloby v rôznych krajinách môže v budúcnosti odradiť ďalšie spoločnosti podvádzať a prispieť k tomu, aby primerane spotrebiteľov odškodnili bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú…

Ako sa zapojiť na Slovensku?

Registrujte sa na sk.myright.com a žiadajte vrátenie kúpnej ceny auta.

Pýtajte sa bezplatne na 0800 123 163 alebo info@sospotrebitelov.sk.

 

Zdieľaj tento článok