fbpx

Keďže sa nám ani po viacnásobných pokusoch nepodarilo zabezpečiť financovanie hromadnej žaloby/akcie v zastúpení slovenských majiteľov áut s manipulovaným softvérom, sme nútení vás touto cestou informovať, že v danej veci už viac vykonať nedokážeme.

Do hromadnej zvolávacej akcie sa neprihlásil dostatočný počet slovenských majiteľov áut, preto pôvodná právnická spoločnosť nepodala hromadnú žalobu v Nemecku, ako bolo podľa vtedy stanovených podmienok naplánované.

Následne sme vyjednávali s ďalšími dvoma spoločnosťami o možnosti podať hromadnú žalobu na Slovensku. No aj ich odradil nízky počet zapojených majiteľov áut a najmä skutočnosť, že u nás neexistuje legislatíva pre podávanie kolektívnych žalôb v mene skupín poškodených spotrebiteľov. Tento problém dodnes pretrváva.

Medzičasom sme tiež preverovali možnosť pripojiť slovenských majiteľov postihnutých automobilov k niektorému z už prebiehajúcich súdnych procesov v Nemecku, Rakúsku či Česku. Zatiaľ v rámci EÚ však zatiaľ neexistuje legislatíva, ktorá by takýto postup umožňovala či upravovala. Nie je jasné, či a ako sa jednotlivé rozsudky či mimosúdne dohody potenciálne v prospech spotrebiteľov vydané v jednej členskej krajine EÚ budú vzťahovať na rovnako poškodených majiteľov automobilov v inom členskom štáte. Nastáva tu, z hľadiska časového,  aj problém s premlčacou lehotou.

Oslovili sme tiež všetky oprávnené orgány na Slovensku, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, ich kompetencie sú však podľa ich vyjadrení v tejto veci značne obmedzené.

V tomto štádiu sme vyčerpali všetky možnosti nášho spotrebiteľského združenia v snahe pomôcť vám. Naďalej všetky procesy prebiehajúce v rámci EÚ sledujeme a radi vám tieto informácie poskytneme priamo i prostredníctvom našej webovej stránky. Ak by sa medzičasom vyskytlo riešenie priechodné pre Slovensko, budeme o tom informovať, v súčasnosti však žiadne ďalšie kroky či procesy neplánujeme.

Tento stav nezávisel len od nášho úsilia a energie, ktorú sme v snahe pomôcť slovenským majiteľom áut s manipulovaných softvérom vynaložili, no je výsledkom rozhodnutí, ktoré šli mimo nás a nemali sme na nich dosah.

Vzniknutá situácia nás mrzí, no zároveň ju vnímame ako výzvu, aby sme kompetentných na Slovensku naďalej presviedčali a viedli k prijatiu efektívneho a moderného právneho rámca na vymáhanie kolektívnych práv spotrebiteľov na Slovensku.

Pozrite si zhrnutie situácie po štyroch rokoch od prevalenia škandálu v jednotlivých členských krajinách.

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-050_report_-_four_years_after_the_dieselgate_scandal.pdf

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad