Chýba legislatíva pre kolektívne žaloby spotrebiteľov

Chýba legislatíva pre kolektívne žaloby spotrebiteľov

Keďže sa nám ani po viacnásobných pokusoch nepodarilo zabezpečiť financovanie hromadnej žaloby/akcie v zastúpení slovenských majiteľov áut s manipulovaným softvérom, sme nútení vás touto cestou informovať, že v danej veci už viac vykonať nedokážeme.

Do hromadnej zvolávacej akcie sa neprihlásil dostatočný počet slovenských majiteľov áut, preto pôvodná právnická spoločnosť nepodala hromadnú žalobu v Nemecku, ako bolo podľa vtedy stanovených podmienok naplánované.

Následne sme vyjednávali s ďalšími dvoma spoločnosťami o možnosti podať hromadnú žalobu na Slovensku. No aj ich odradil nízky počet zapojených majiteľov áut a najmä skutočnosť, že u nás neexistuje legislatíva pre podávanie kolektívnych žalôb v mene skupín poškodených spotrebiteľov. Tento problém dodnes pretrváva.

Medzičasom sme tiež preverovali možnosť pripojiť slovenských majiteľov postihnutých automobilov k niektorému z už prebiehajúcich súdnych procesov v Nemecku, Rakúsku či Česku. Zatiaľ v rámci EÚ však zatiaľ neexistuje legislatíva, ktorá by takýto postup umožňovala či upravovala. Nie je jasné, či a ako sa jednotlivé rozsudky či mimosúdne dohody potenciálne v prospech spotrebiteľov vydané v jednej členskej krajine EÚ budú vzťahovať na rovnako poškodených majiteľov automobilov v inom členskom štáte. Nastáva tu, z hľadiska časového,  aj problém s premlčacou lehotou.

Oslovili sme tiež všetky oprávnené orgány na Slovensku, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, ich kompetencie sú však podľa ich vyjadrení v tejto veci značne obmedzené.

V tomto štádiu sme vyčerpali všetky možnosti nášho spotrebiteľského združenia v snahe pomôcť vám. Naďalej všetky procesy prebiehajúce v rámci EÚ sledujeme a radi vám tieto informácie poskytneme priamo i prostredníctvom našej webovej stránky. Ak by sa medzičasom vyskytlo riešenie priechodné pre Slovensko, budeme o tom informovať, v súčasnosti však žiadne ďalšie kroky či procesy neplánujeme.

Tento stav nezávisel len od nášho úsilia a energie, ktorú sme v snahe pomôcť slovenským majiteľom áut s manipulovaných softvérom vynaložili, no je výsledkom rozhodnutí, ktoré šli mimo nás a nemali sme na nich dosah.

Vzniknutá situácia nás mrzí, no zároveň ju vnímame ako výzvu, aby sme kompetentných na Slovensku naďalej presviedčali a viedli k prijatiu efektívneho a moderného právneho rámca na vymáhanie kolektívnych práv spotrebiteľov na Slovensku.

Pozrite si zhrnutie situácie po štyroch rokoch od prevalenia škandálu v jednotlivých členských krajinách.

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-050_report_-_four_years_after_the_dieselgate_scandal.pdf

Zdieľaj tento článok