fbpx

Pokračuj v práci pre spotrebiteľov, Európa!

Pokračuj v práci pre spotrebiteľov, Európa!

V máji 2019 si aj Slováci vyberú svojich zástupcov v nasledujúcom Európskom parlamente. A keďže každý volič je zároveň aj spotrebiteľom, toto hlasovanie je z nášho pohľadu dôležité.

Európska únia má čoraz konkrétnejší vplyv na život spotrebiteľov. Práve EÚ definovala vysoké normy pre bezpečnosť potravín a výrobkov,  zvyšuje konkurencieschopnosť trhov a vytvorila širokú škálu spotrebiteľských zákonov, ktoré zlepšujú náš každodenný život. Nájdite si preto pár minút na vyplnenie nášho dotazníka a podeľte sa s nami o očakávania, ktoré od EÚ máte vy.

https://www.survio.com/survey/d/P5R1U9L2F7Y8H5P1O

Nielen technologicky sú čoraz zložitejšie životy európskych spotrebiteľov výzvou na vytvorenie účinnej spotrebiteľskej politiky EÚ. Digitalizácia, klimatická kríza, globalizácia a rozvoj umelej inteligencie si vyžadujú odpovede na európskej úrovni.

Voliči očakávajú, že EÚ zavedie politiky, ktoré pomôžu tieto výzvy zvládnuť. Že zaručia bezpečnosť a kvalitu potravín, ktoré konzumujeme, ochránia naše súkromie a slobodu rozhodovania pri nákupe bezpečných tovarov, sprístupnia kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť a ešte oveľa viac.

Sme presvedčení, že Európsky parlament, ktorý je pevne odhodlaný riešiť spotrebiteľské otázky, má silné nástroje, ktorými dokáže reflektovať očakávania Európanov. Samotná EÚ sa dnes nachádza na križovatke a zvažuje svoje možnosti do budúcna. Sme presvedčení, že ak poslanci Európskeho parlamentu budú aj naďalej posilňovať pozíciu EÚ ako šampióna a lídra v oblasti ochrany práv spotrebiteľov, vytvoria si zároveň jedinečnú príležitosť budovať si lepšie vzťahy so spotrebiteľmi v rámci celej Európy.

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-106-what_the_eu_has_done_for_consumers.pdf

Zdieľaj tento článok