Upozornenie na praktiky pri poskytovaní úverov a pôžičiek spotrebiteľom

Upozornenie na praktiky pri poskytovaní úverov a pôžičiek spotrebiteľom

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách Ministerstva spravodlivosti upozorňuje spotrebiteľov na početnú, najmä internetovú inzerciu, týkajúcu sa poskytovania úverov a pôžičiek od neznámych osôb alebo obchodných spoločností.

Spotrebitelia sú v rámci e-mailovej alebo telefonickej komunikácie s potenciálnym veriteľom vyzývaní, aby vopred zaslali svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch sa od nich pred poskytnutím pôžičky požaduje aj zaplatenie rôznych poplatkov vo výške niekoľko desiatok eur – napr. poplatky za spracovanie údajov a podobne. Mnohí spotrebitelia  poplatky zaplatia, no osoba, ktorá sa vydávala za poskytovateľa úveru, s nimi následne prestane komunikovať. Nie ojedinele dochádza v takýchto prípadoch aj k zneužitiu osobných údajov spotrebiteľov.

Komisia odporúča spotrebiteľom, aby si vopred preverili zápis veriteľa v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedenom  Národnou bankou Slovenska, dostupnom na internetovej stránke: http://regver.nbs.sk/search.php,  a overili si jeho zápis v živnostenskom registri na stránke http://www.zrsr.sk/. Až potom nech zodpovedne zvážia, či  spotrebiteľskú zmluvu uzavrú.

Spotrebiteľom, ktorí sú uvedenými praktikami poškodení, Komisia odporúča, podať sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu podanie trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní.

 

Zdieľaj tento článok