Voľba kandidátov do poradnej skupiny spotrebiteľov ECCG

Voľba kandidátov do poradnej skupiny spotrebiteľov ECCG

V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 08. 03. 2013 konala verejná prezentácia kandidátov do Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov, European Consumer Consultative Group (ECCG). Jednotliví kandidáti predstavili svoje zámery pôsobenia. Po prezentácii zástupcovia 11 prítomných a 15 splnomocnených spotrebiteľských organizácií zvolili troch kandidátov, z ktorých Európska komisia vyberie reprezentanta zastupujúceho Slovensko v ECCG počas nasledujúcich troch rokov.

S druhým najväčším počtov hlasov do finále postúpila zástupkyňa Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (SO.S.) Poprad Mgr. Petra Vargová Čakovská.

Blahoželáme.

Ing. Michal Fáber, predseda združenia

Viac info na: http://www.economy.gov.sk/aktuality-volba-kandidatov-do-poradnej-skupiny-spotrebitelov-eccg/10s140189c?stxt=&sekcia=&oblast=&sfrom=&sto=&page=1

Zdieľaj tento článok