fbpx

Spracovanie osobných údajov a súbory cookies

Vážení spotrebitelia, užívatelia, návštevníci, dovoľte nám oboznámiť Vás s ochranou Vašich osobných údajov, na ktorú naše spotrebiteľské združenie kladie veľký dôraz. Webovú stránku www.sospotrebitelov.sk vytvorilo a spravuje naše združenie,   Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01  Poprad. Sme teda prevádzkovateľom podľa Všeobecného nariadenia. Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, budú slúžiť výlučne nám a len v takej miere, pri ktorej sa pri minimálnej miere nášho fungovania a splnenia účelu, ktorý sme si zaumienili, zabezpečí Vaša maximálna ochrana. Zákonný rámec správy osobných údajov: Všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov – Nariadenie parlamentu a rady/EÚ/206/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europska-legislativa Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodna-legislativa

Súbory „Cookies“

Na našom webe používame cookies. Ide o textové súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do vášho počítača pri návšteve našich webových stránok. Môžu zahŕňať zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov. Pri vstupe na webovú stránku sa zobrazí oznámenie so súhlasom s používaním súborov cookies. Cookies súbory nám pomáhajú personalizovať a upraviť obsah a služby.

Aké osobné údaje o vás uchovávame a na akom právnom základe?

Snažíme sa informovanie spotrebiteľa povýšiť na vyššiu úroveň a robiť maximum pre to, aby ste ako spotrebitelia boli informovaní o všetkom, čo je pre vaše každodenné životy dôležité a čo vám pomôže vyznať sa v spleti zákonov, nariadení, ale i rôznych noviniek, ktoré vám snáď pomôžu ušetriť peniaze, čas a častokrát aj nervy. Pre účely zasielania nášho Spotrebiteľského newsfiltra a iných noviniek zo sveta spotrebiteľskej ochrany, ktorý plánujeme mailom distribuovať spotrebiteľom, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko
  2. mailová adresa

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov bude Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a/ Všeobecného nariadenia), ktorý poskytnete pri prihlásení sa na odober  newslettera, iných informácií a noviniek (a ako sa dozviete ďalej, môžete ho kedykoľvek odvolať). Takáto forma spracúvania osobných údajov spĺňa požiadavku zákonnosti, minimalizmu, proporcionality, okrem deklarovaného účelu (zasielanie noviniek, informácii a iných edukačných mailov) nebudú Vaše údaje spracúvané na iné účely, zároveň nebudú poskytované žiadnym tretím stranám, výlučnými spracovateľmi budeme my, ako prevádzkovatelia webovej stránky. Zároveň deklarujeme, že neexistujú iní príjemcovia vašich osobných údajov, vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Právo na prístup k údajom – Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme a máte právo získať ich kópiu. Právo na opravu – Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás máme, ak sú nepresné. Právo na vymazanie/zabudnutie – Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme. Právo na obmedzenie spracovania – Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré máme, nie sú presné alebo ich nepoužívame legálne, ale nechcete jednoducho požadovať ich okamžité vymazanie, máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať tieto údaje, zatiaľ čo my vyriešime uvedené problémy. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo dostať údaje, ktoré ste poskytli, v bežne používanom formáte, takže si ich môžete preniesť a použiť kdekoľvek si želáte. Právo namietať – Máte právo kedykoľvek namietať používanie vašich údajov na marketingové účely. Upozorňujeme, že vaše údaje žiadnym spôsobom nepoužívame na marketingové a reklamné účely. Právo na odvolanie súhlasu, ktorý ste nám dali, a to kedykoľvek počas trvania súhlasu na spracovanie osobných údajov. Právo podať sťažnosť – Ak si myslíte, že sa vaše práva nerešpektujú a vaše údaje sa používajú nezákonne, máte právo podať sťažnosť orgánu ochrany  – Úradu na ochranu osobných údajov, prikladáme link na stránku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/formulare-vzory

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Môže sa stať, že uvedené zásady ochrany osobných údajov budeme musieť meniť, napríklad, aby boli v súlade s novými právnymi požiadavkami. Pri vykonaní akýchkoľvek zmien informácie o nich zverejníme a webovej stránke. Jasne uvedieme aj dátum a povahu zmeny.

Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky, podnety alebo sťažnosti týkajúce sa uvedených zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým využívame vaše informácie, kontaktujte nás na emailovej adrese komunikacia@sospotrebitelov.sk.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This