K vyhláseniu konkurzu spoločnosti Rapid Life zatiaľ nedošlo

júl 26, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

spotrebitel

V nadväznosti na skutočnosť, že nás oslovujú zmätení poistenci spoločnosti Rapid Life – životnej poisťovne, a.s. i množstvo nepresných informácií, ktoré odzneli v médiách, si vás dovoľujeme informovať o skutočnosti, že k vyhláseniu avizovaného konkurzu do dnešného dňa nedošlo. Pokiaľ uvažujete o tom ako postupovať pri prihlasovaní pohľadávok v rámci konkurzného konania, mali by ste vedieť nasledovné:

Konkurz sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Viac

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

júl 15, 2017 ADR/ODRSOS

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu Petra Vargová Čakovská a Michal Fáber v mesiaci apríl doriešili 41 prípadov poradenstvom, v 1 prípade bol odporúčaný na ARS, 19 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 174 hodín v hodnote 1044 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl 2017.

Hot-line poradcovia v apríli v rámci oboch projektov poskytli spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktným osobám. Poradcovia HL/OL  odpracovali v PO/KE spolu 64 hodín, vyfakturovali 180 eur, zvyšok bude doúčtovaný v júli 2017.

Osoba 1...

Viac

Členské štáty EÚ riskujú, že reformy v oblasti testovania automobilov sa stanú len papierovými molochmi

máj 31, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

Type approval - cartoon - FINAL

Členské štáty EÚ sa na spoločnom stretnutí 29.5.2017 dohodli na spoločnom postupe reformovať  systém schvaľovania automobilov predtým, ako sa dostanú do predaja a ich následnej kontrole, keď v prevádzke už sú. Hoci ich stanovisko obsahuje niekoľko povzbudzujúcich návrhov, nespĺňa dôležitú úlohu predísť a zabrániť budúcemu Dieselgate,  ktorú presadzovala Európska komisia i Parlament.

Hoci neochotne, členské štáty sa dohodli na ďalšom dohľade na úrovni EÚ. To zahŕňa aj možnosť Európskej komisie vykonávať testy automobilov. Navrhli tiež minimálny počet testov vozidiel po ich vstupe do výroby, ktorý bude záväzný v celej EÚ.

Viac

Online predplatné dostupné v celej EÚ

máj 22, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

video

On-line predplatné bude spotrebiteľom fungovať už aj pri cestovaní po celej EÚ. Európsky parlament prijal zákon, ktorý umožní spotrebiteľom pozerať si videá či hudbu na internete alebo hrať predplatené video hry aj pri cestovaní po celej EÚ. Z dôvodu pravidiel týkajúcich sa autorských práv mali doteraz spotrebitelia počas svojho pobytu v zahraničí často zablokovaný prístupu k svojmu v domovskej krajine predplatenému online obsahu. Tento návrh je kľúčovým bodom snahy Európskej komisie odstrániť prekážky na jednotnom digitálnom trhu EÚ, ktorým v súčasnosti čelia spotrebitelia. Európski spotrebitelia tak budú môcť cestovať do iných krajín EÚ na dovolenku, za prácou alebo štúdiom, a  využívať pri tom svoje on-line video či hudobné predplatné...

Viac

Stanovisko NBS k Rapid Life životná poisťovňa, a.s.

máj 15, 2017 SOSSpotrebitelia

Vážení spotrebitelia,

vzhľadom na to, že sa na nás často obraciate s otázkami ohľadom vysporiadania trvajúcich poistných zmlúv so spoločnosťou Rapid Life životná poisťovňa, a.s., oslovili sme NBS, aby nám medializované informácie vysvetlila. Jej stanovisko si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

“… e-mailom zaslaným dňa 9. 5. na adresu Národnej banky Slovenska ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vysvetlenie medializovaných informácii ohľadom údajného ukončenia činnosti spoločnosti Rapid Life životná poisťovňa, a.s. (ďalej aj “Rapid Life”) v januári 2019. Vo svojej žiadosti uvádzate, že na spotrebiteľskú organizáciu, ktorú zastupujete sa obracajú zneistení klienti tejto životnej poisťovne...

Viac

Oznam

apríl 12, 2017 ADR/ODRPacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Milí spotrebitelia,

dňa 4.5.2017 bude pobočka v Bratislave kvôli odstávke elektrickej energie zatvorená. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom.

Viac

ARS: V ý r o č n á s p r á v a

marec 31, 2017 ADR/ODRSOS

Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, občianskeho združenia a subjektu alternatívneho riešenia sporov o činnosti za rok 2016

Viac

ECCG 22. február 2017

marec 23, 2017 ECCG

Posledné stretnutie ECCG skupiny bolo veľmi zaujímavé, pretože sa diskutovalo o fungovaní spotrebiteľských združení. O modeloch, ktoré fungujú, resp. nefungujú v jednotlivých EÚ krajinách.  A nebolo to len o financovaní, ktoré je rôznorodé. Ukazuje sa, že najlepšie fungujú organizácie, ktoré majú viac zdrojové financovanie. Gro nákladov pokrývajú štátne rozpočty (vo viacerých krajinách funguje samostatné ministerstvo spotrebiteľských záležitostí) alebo súkromné zdroje napríklad z obchodných komôr...

Viac

ECCG 1. december 2016

január 11, 2017 ECCG

V decembri sa uskutocnilo stretnutie clenov Európskej poradnej skupiny spotrebitelov (ECCG). V nasledujucich riadkoch najdete zhrnutie informacii, ktore na nom odzneli.

Organizacne pokyny

ECCG po novom spada pod oddelenie s nazvom Consumer policy a vedie ju pan Renatas Mazeika, ktory je aj jej kontaktnou osobou. Rokovania aj nadalej bude viest pani Carina Tőrnblom. V roku 2017 su predbezne planovane tri stretnutia – 22. februara, 15. juna a 12. oktobra. Skupina sa moze stretnut aj nad ramec tohto harmonogramu, v pripade specifickych tem, akou bola nedavno napriklad kauza Dieselgate.

V dnoch 30 – 31. maja sa v Londyne uskutocni Citizen Energy Forum, ktoreho sa pravidelne zucastnuju clenovia enegetickeho podvyboru, v pripade Slovenska je nou Mgr. Silvia Podlipna.

Program rokovani bude ...

Viac

Diesel Gate – pridajte sa…

november 28, 2016 ECCGPredajcoviaSOSSpotrebitelia

vw_header

V septembri sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie eurokomisárky V. Jourovej so spotrebiteľskými združeniami. Zvolala nás kvôli riešeniu kauzy diesel gate, ktorá otvorila Pandorinu skrinku prekračovania emisných kvót automobilovými výrobcami, ich nedostatočnej kontroly, rôznorodého prístupu k ochrane životného prostredia v jednotlivých členských štátoch EÚ i nastavenia priorít v štýle investor versus človek.

Viac