fbpx

Európska komisia zaviedla tri nové nástroje na ďalšiu podporu energetickej účinnosti a ekodizajnu výrobkov a spotrebičov pre domácnosti na trhu v EÚ. Novo spustený webový portál verejnosti sprístupňuje informácie o energetickej účinnosti výrobkov; boli prijaté nové pravidlá na zabezpečenie lepšej kvality online informácií o výrobkoch označených energetickými štítkami; a zároveň boli zverejnené nové odhady, podľa ktorých politika EÚ v oblasti ekodizajnu a označovania spotrebičov energetickými štítkami znížila ročné výdavky spotrebiteľov v roku 2022 o takmer 90 miliárd eur. V roku 2030 by táto suma mohla byť ešte vyššia, až 150 miliárd eur ročne.

30 rokov od vzniku prvého energetického štítku je politika EÚ v oblasti ekodizajnu a energetických štítkov pre občanov EÚ, náš energetický systém, konkurencieschopnosť a životné prostredie rovnako dôležitá ako kedykoľvek predtým. Vďaka tomu, že tieto politiky podporujú vývoj a zavádzanie energeticky účinných, trvanlivejších a opraviteľných výrobkov, pomáhajú spotrebiteľom šetriť, a zároveň znižujú aj náklady výrobcov.

Spotrebitelia chcú spravodlivé podmienky pre seba aj planétu, chcú šetriť energiu a používať svoje spotrebiče čo najdlhšie. V praxi je to však často komplikované. Vďaka opatreniam v oblasti ekodizajnu a označovania spotrebičov energetickými štítkami môžu európske domácnosti každoročne ušetriť na svojich účtoch za energiu až 1 800 eur. Nový portál pomôže spotrebiteľom zistiť, ako energeticky účinné sú ich spotrebiče.

Energetické štítky a ekodizajn naštartovali inovácie a podporili hospodársku súťaž pri vývoji špičkových technológií medzi spoločnosťami, ktoré spotrebiteľom ponúkajú aj ďalšie funkcie a výhody. Tieto opatrenia umožňujú výrobcom získať konkurenčnú výhodu investíciou do výskumu a vývoja, a odlíšiť tak svoje výrobky. Spustenie nového webového portálu o energeticky účinných výrobkoch pomôže aj obchodníkom dodržiavať právne predpisy a zjednoduší výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami.

Podľa zverejnenej „Prehľadovej správy o vyúčtovaní vplyvu ekodizajnu na rok 2023“, ktorá uvádza aktualizované odhady kombinovaného vplyvu politík v oblasti ekodizajnu a označovania, data dokazujú, že minimálne požiadavky EÚ a informácie pre spotrebiteľov, poskytnuté prostredníctvom energetického štítku, boli spoločne hlavnou hnacou silou výrobcov inovovať a vyrábať efektívnejšie výrobky. Zdôrazňujú tiež výhody nových požiadaviek na životnosť a opraviteľnosť, ktoré sa postupne zavádzajú pri revízii pravidiel. Odhaduje sa, že vďaka účinnejším výrobkom s dlhšou životnosťou by každá domácnosť v roku 2022 ušetrila v priemere 290 eur, a táto suma by sa v roku 2030 mala ešte zvýšiť na 475 eur ročne na domácnosť, v porovnaní so scenárom bez ekodizajnu a označovania.

Pozadie

Od roku 1994 sa na mnohé energeticky náročné domáce spotrebiče ako chladničky, práčky a umývačky riadu vzťahujú požiadavky EÚ na označovanie energetickými štítkami, ktoré majú spotrebiteľom pomôcť identifikovať energeticky účinné výrobky. O 30 rokov neskôr je energetický štítok EÚ s farebným odstupňovaním od A po G jedným z najrozšírenejších symbolov EÚ. Prieskumy ukázali, že viac ako 90 % občanov EÚ tento symbol videlo a 4 z 5 opýtaných uviedli, že sa ním riadili aj pri výbere spotrebičov.

Od roku 2019 sú dodávatelia výrobkov označených energetickým štítkom povinní registrovať svoje modely v systéme EPREL, čo má uľahčiť dohľad nad trhom zo strany orgánov krajín EÚ, a spotrebitelia a verejní obstarávatelia môžu ľahko identifikovať energeticky účinné modely na trhu EÚ. V roku 2022 Komisia spustila online rozhranie EPREL s možnosťou vyhľadávania, kde spotrebitelia nájdu podrobnosti o modeloch výrobkov označených energetickým štítkom. Databázu čoraz častejšie využívajú aj online predajcovia a platformy ako Google alebo Amazon, aby používateľom zobrazovali správne energetické štítky EÚ. Databáza EPREL obsahuje viac ako 1,5 milióna registrovaných modelov tisícov prevádzkovateľov (výrobcov, dovozcov alebo splnomocnených zástupcov), a jej verejné vyhľadávacie rozhranie má približne 1 milión zobrazení mesačne.

Foto: https://www.anec.eu/priorities/energy

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad