Stretnutie energetického podvýboru ECCG 17. a 18. júna 2014