fbpx

“V prípade zistených pochybení môže úrad pre dohľad podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov – pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok,” informovala Miklášová.

Čítajte viac: http://zdravie.pravda.sk/nahrady-skody-urad-pre-dohlad-nad-zdravotnou-starostlivostou-neriesi-1zu-/sk-zpreven.asp?c=A110622_224319_sk-zpreven_p31#ixzz1Q4r3HDbh

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad