fbpx

Náhrady škody Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nerieši

Náhrady škody Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nerieši

“V prípade zistených pochybení môže úrad pre dohľad podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov – pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok,” informovala Miklášová.

Čítajte viac: http://zdravie.pravda.sk/nahrady-skody-urad-pre-dohlad-nad-zdravotnou-starostlivostou-neriesi-1zu-/sk-zpreven.asp?c=A110622_224319_sk-zpreven_p31#ixzz1Q4r3HDbh

Zdieľaj tento článok