fbpx

Strasburg, 25 november 2014

 Európska komisia dnes schválila posilnenie transparentnosti tým, že sa zaviazala zverejňovať informácie o tom, kto sa stretáva s jej vedúcimi politickými predstaviteľmi a vyššími úradníkmi, a poskytnúť väčší prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) so Spojenými štátmi americkými. Vo svojich prvých týždňoch v úrade Junckerova komisia plní predsedov prísľub, že Komisia bude otvorenejšia a transparentnejšia, čím naznačuje nový prístup na nasledujúcich päť rokov.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Môžeme pracovať najlepšie ako dokážeme, ale nebude to mať žiadnu cenu, ak nezískame podporu a dôveru občanov, pre ktorých pracujeme. Buďme preto transparentnejší, pretože v skutočnosti nemáme čo skrývať. Ukážme, že tentoraz je to iné a že spolu dokážeme skutočne zmeniť a obnoviť Európu.“


 

Transparentnosť stretnutí

Komisia odsúhlasila spoločný súbor pravidiel, ktoré budú platiť pre komisárov, ich kabinety a generálnych riaditeľov útvarov Komisie. Od 1. decembra Komisia vždy do dvoch týždňov po každom stretnutí uverejní na svojom webovom sídle dátumy, miesta, názvy organizácií a mená samostatne zárobkovo činných osôb a témy rokovaní na dvojstranných stretnutiach s nimi.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „Aby ľudia znovu začali veriť v Európu, musíme otvoriť okná dokorán a byť transparentnejší, pokiaľ ide o spôsob, akým pracujeme. Je rovnako dôležité umožniť občanom, aby vedeli, koho stretávame a prečo, pretože je vecou Komisie, aby udržiavala otvorený a pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami. Komisia mieni ísť príkladom v otázke transparentnosti.“

Nové pravidlá, ktoré boli dnes prijaté, sú stanovené v dvoch rozhodnutiach Komisie, z ktorých sa jedno vzťahuje na členov Komisie a členov ich kabinetov a druhý na generálnych riaditeľov. Obe nadobúdajú účinnosť od 1. decembra 2014. Za dnešným krokom bude v roku 2015 nasledovať návrh Komisie na medziinštitucionálnu dohodu s Európskym parlamentom a Radou na vytvorenie povinného registra lobistov pre všetky tri inštitúcie.

Zvýšená transparentnosť v prípade TTIP

Komisia takisto prijala oznámenie od komisárky Cecilie Malmströmovej, v ktorom sa načrtáva spôsob, ako vniesť viac transparentnosti do rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Komisia prikladá zásadný význam tomu, aby sa zabezpečilo, že verejnosť bude mať presné a úplné informácie o zámeroch EÚ pri rokovaniach, a aby sa venovala pozornosť prípadným obavám a predišlo nesprávnym pocitom.

„Chceme ešte viac konzultovať vo veci TTIP,“ vyhlásila komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, „a byť ešte transparentnejší, aby sme mohli jasne ukázať, o čo ide pri rokovaniach, a demystifikovať ich. Použijeme to ako základ, aby sme ďalej prehĺbili spoluprácu so zainteresovanými stranami a verejnosťou.“

K opatreniam, ktoré Komisia navrhuje na zvýšenie transparentnosti pri rokovaniach o TTIP, patria:

  • zverejniť viac textov z rokovaní, ktoré Komisia už v súčasnosti zdieľa s členskými štátmi a Parlamentom;
  • poskytnúť prístup k textom TTIP všetkým poslancom Európskeho parlamentu, nielen niektorým vybraným, a to rozšírením využívania „čitárne“ na tých poslancov, ktorí doteraz nemali prístup k dôverným dokumentom;
  • znížiť počet dôverných dokumentov súvisiacich s rokovaniami o TTIP, ktoré sú označené ako „EU restricted“ a umožniť, aby boli poslancom ľahšie prístupné mimo čitárne;
  • pravidelne zverejňovať a aktualizovať verejný zoznam dokumentov o TTIP, ktoré sa zdieľajú s Európskym parlamentom a Radou.

Súvislosti

Dňa 15. júla 2014 predseda Juncker predložil svoje politické usmernenia Európskemu parlamentu a žiadal zvýšenú transparentnosť v prípadoch, keď dochádza ku kontaktom so zainteresovanými stranami a lobistami, pričom uviedol: „Bol by som rád, keby bežní ľudia v Európe vedeli, kto sa s kým stretol a kto s kým hovoril, a keby ostatné inštitúcie nasledovali tento príklad.“

Vo svojom prejave pred Európskym parlamentom 15. júla sa predseda Juncker takisto zaviazal postupovať transparentne pri vyjednávaniach o TTIP a vyhlásil: „Nesmieme vzbudzovať dojem, že chceme niečo skrývať, postupujme preto transparentne a zverejnime príslušné dokumenty.“ Tento záväzok k transparentnosti bol zdôraznený aj v poverovacích listoch, ktoré predseda Juncker zaslal 27 komisárom, a bol začlenený do oznámenia predsedu všetkým úradníkom Komisie o pracovných metódach novej Európskej komisie. V oznámení sa uvádza, že „komisári sa spravidla nesmú stretávať s organizáciami alebo so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré nie sú v registri transparentnosti.“

Viac na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_sk.htm.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad