fbpx

Od piatka 25. októbra 2013 sú v celej Európskej únii účinné nové pravidlá o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Nové pravidlá poskytujú občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Všetky krajiny EÚ by už mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

Vďaka novým pravidlám budú mať pacienti cestujúci do iného členského štátu EÚ kvôli lekárskej starostlivosti nárok na rovnaké ošetrenie ako občania krajiny, v ktorej sa liečia. Ak majú nárok na túto zdravotnú starostlivosť doma, potom im ju uhradí ich domovská krajina. Úhrada ich nákladov bude preplatená do výšky ceny tejto liečby doma. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné požiadať pred cestou do zahraničia o povolenie na liečbu, najmä ak si táto liečba vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici alebo vysokošpecializovanú a nákladnú zdravotnú starostlivosť.

V súčasnosti pacienti uprednostňujú zdravotnú starostlivosť vo svojej vlastnej krajine. To je dôvod, prečo cezhraničná zdravotná starostlivosť predstavuje iba približne 1 % verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, alebo okolo 10 miliárd EUR. Tento odhad zahŕňa aj cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacienti neplánovali vopred (napríklad pohotovostnú starostlivosť pre turistov). To znamená, že v súčasnosti pripadá podstatne menej ako 1 % výdavkov a počtu vycestovaných pacientov na plánovanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ako sú operácie bedrového kĺbu a kolena alebo operácie šedého zákalu.

Nové pravidlá pre pacientov znamenajú zlepšenie ich postavenia a prístup k bezpečnému a kvalitnému ošetreniu v rámci EÚ. Pacienti si budú môcť sami vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zároveň budú mať väčší výber a ponuku zdravotnej starostlivosti, keďže smernica sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v EÚ vrátane súkromných poskytovateľov. Ďalšou výhodou pre pacientov je viac informácií o zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch EÚ a ľahšie cezhraničné uznávanie lekárskych predpisov. Pacientom by tiež mala odpadnúť byrokracia spojená so získavaním predchádzajúcich povolení, ktoré by mali byť skôr výnimkou ako pravidlom.

Táto smernica je takisto prínosom pre európske systémy zdravotnej starostlivosti, keďže zlepšuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti výmeny informácií o štandardoch kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, v oblasti nástrojov elektronického zdravotníctva, používania hodnotenia zdravotníckych technológií a vzájomného vymieňania vzácnych odborných poznatkov.

Zdroj: http://ec.europa.eu/slovensko/news/cezhranicna_zdravotna_starostlivost__sk.htm

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad