fbpx

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu o politike EÚ v oblasti pitnej vody. Konzultácia je odpoveďou na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov Right2Water, ktorej hlavným posolstvom je, že voda je verejný majetok, nie komodita. Občianska iniciatíva vyzvala Európsku komisiu, aby vytvorila  legislatívu, ktorá zavedie ľudské právo na vodu a hygienu tak, ako ho uznáva Organizácia spojených národov, a ktorá bude podporovať zabezpečenie vody a hygieny ako základných verejných služieb pre všetkých. Legislatíva EÚ by mala od vlád členských štátov požadovať dostatok čistej pitnej vody a hygieny pre všetkých občanov. Iniciatíva Right2Water požaduje, aby bolo povinnosťou inštitúcií a členských štátov EÚ zaistiť všetkým obyvateľom právo na vodu a hygienu. Aby zásobovanie vodou a správa vodných zdrojov nespadali pod pravidlá vnútorného trhu, a aby bolo vodohospodárstvo oslobodené od liberalizácie. Konzultácia, ktorá je dostupná tu, je otvorená do 23. septembra 2014. Výsledky sa zahrnú do procesu úvah o tom, či je smernicu EÚ o pitnej vode potrebné zlepšiť.

„Kvalitná pitná voda v celej EÚ je významným úspechom právnych predpisov EÚ. Ale sme  si vedomí problémov, ktoré nás čakajú. Preto chceme poznať očakávania spotrebiteľov a iných zainteresovaných strán týkajúce sa právnych predpisov EÚ o pitnej vode v budúcnosti,“ uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Podpredseda a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedá za vytvorenie rámca pre európske iniciatívy občanov, uviedol: „Vyhodnotenie tejto prvej úspešnej  iniciatívy občanov, v rámci ktorého komisia vysvetlila  ako mieni reagovať, je  len začiatok procesu a ďalším dôkazom, že iniciatíva občanov má skutočný vplyv na európsky proces rozhodovania.“

Konzultácia by mala priniesť lepší prehľad o názoroch občanov a zainteresovaných strán na potrebu a možný rozsah opatrení, ktoré by zlepšili dodávku kvalitnej pitnej vody. Otázky sa týkajú oblastí ako je súčasná úroveň kvality pitnej vody, hlavné hrozby pre pitnú vodu, potreby informovanosti občanov a prípadných ďalších opatrení, ktoré by sa mohli prijať na úrovni EÚ.  Cieľom smernice o pitnej vode je ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu, a to tak, že sa zabezpečí, aby pitná voda bola vyhovujúca a čistá. Členské štáty musia prijať opatrenia, aby sa kvalita pitnej vody nezhoršovala.

Európska občianska iniciatíva Right2Water vznikla minulého roku, keď široké masy ľudí pobúril megaškandál, že Brusel  pripravuje smernicu, na základe ktorej sa budú udeľovať koncesie vo vodárenstve. Únia chcela vraj smernicou tlačiť na privatizáciu týchto služieb a z vody by sa tak stal tovar. Jej cenu by ovplyvňovala situácia na burze a zisky inkasovali nadnárodné spoločnosti. Olej do ohňa prilial aj bývalý šéf najväčšieho potravinárskeho koncernu Peter Brabeck-Letmathe svojim vyhlásením, že ľudia, ktorí minú viac ako 5 litrov denne na pitie a 26 litrov vody na hygienu majú za nadspotrebu platiť rovnako ako za iné potraviny v obchode. Prvú európsku občiansku iniciatívu podpísalo spolu 1 884 790 Európanov, z toho 35 106 slovenských občanov.

Viac na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN.

 

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad